فایل word ارزيابي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر استاندارد سازي عملکرد زنجيره تامين با استفاده از AHP (مورد مطالعه: يک شرکت تجاري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر استاندارد سازي عملکرد زنجيره تامين با استفاده از AHP (مورد مطالعه: يک شرکت تجاري) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در حال حاضر در بسیاری از سازماها و شرکت ها تلاش برای استاندارد سازی عملکرد زنجیره تامین انجام می گردد . چنانچه در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد با افزایش رقابت, کوتاه شدن چرخه محصولات و تغییر سلیقه مشتریان بسیاری از سازمانها بر زنجیره تامین به عنوان وسیله ای در جهت دستیابی به مزیت رقابتی بلند مدت, تاکید و تمرکز می نمایند. یکی از اولویت ها در زنجیره تامین ارزیابی معیارهای موثر بر استاندارد سازی عملکرد زنجیره تامین است. زنجیره تامین استاندارد 3 شاخص بهره وری, پاسخگویی و هزینه را در بر می گیرد که هر یک شامل زیر شاخصه هایی نیز می باشد. در سازمان های مختلف رتبه بندی شاخصه های فوق متفاوت و بر اساس نیازمندی ها و ماموریت سازمان متفاوت است. در این مقاله با شناسایی شاخصه ها و زیر شاخصه های موثر بر استانداردسازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تحلیل AHP که جز روشهای تصمیم گیری چند معیاره است با استفاده از مقایسات زوجی بین معیارها به رتبه بندی شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر استانداردسازی عملکرد زنجیره تامین می پردازیم تا با ارزیابی و رتبه بندی انها مهم ترین شاخص ها و زیر شاخص ها تعیین شوند تا با تمرکز بر روی آنها باعث بهبود مدیریت زنجیره تامین و درنهایت باعث افزایش استانداردسازی در مجموعه شرکت شویم .

لینک کمکی