فایل word ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در مديريت زنجيره تامين پايدار با استفاده از تکنيک ترکيبي تحليل عاملي تاييدي و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: چاپ فرارنگ آريا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در مديريت زنجيره تامين پايدار با استفاده از تکنيک ترکيبي تحليل عاملي تاييدي و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: چاپ فرارنگ آريا) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مسیله انتخاب تامین‎کننده یکی از مهم ترین تصمیمات در حوزه مدیریت زنجیره تامین است. از سوی دیگر در سال‎های اخیر با توجه به سخت گیرانه تر شدن قوانین دولت‎ها مبنی بر حفاظت از محیط زیست, رعایت معیارهای زیست‎محیطی و توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی علاوه بر ابعاد اقتصادی در تولید به یک اصل مهم تبدیل شده است. بنابراین انتخاب تامین‎کننده بر پایه معیارهای پایداری (اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی) به سازمان‎ها در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار کمک می‎کند. با توجه به ماهیت چند معیاره انتخاب تامین‎کنندگان, فرآیند تحلیل شبکه‎ای(ANP ) به عنوان ابزار تجزیه وتحلیل تصمیم برای حل مسایل چند معیاره گزینش تامین کننده و مدلی قدرتمند و قابل اطمینان که شامل وابستگی‎های درونی‎ نیز است می‎تواند به کار برده شود. این مقاله سعی دارد با توجه هم زمان به معیارهای پایداری, مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد تامین‎کنندگان را از مرور ادبیات و با توجه به نظرات کارشناسان صنعت چاپ استخراج کرده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی (CFA ) و فرآیند تحلیل شبکه ای به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شرکت چاپ فرارنگ آریا در محیط توسعه پایدار بپردازد.

لینک کمکی