فایل word مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج :

جوجه کشی (هچ)

انجام عملیات اولیه جهت رشد جنین در داخل تخم مرغ تا مرحله بیرون آمدن آن از تخم را جوجه کشی می گویند. این فرآیند بسیار پیچیده است و شامل لقاح اسپرم و تخمک و تقسیمات سلولی میتوز و تمایز و رشد اندامها می باشد.

مراحل اولیه جوجه کشی در داخل بدن مرغ انجام می شود و مراحل بعدی در خارج بدن مرغ به دو صورت سنتی و صنعتی انجام می شود. (سنتی توسط مادر و صنعتی توسط مادر مصنوعی یا اصطلاحاً انکوباتور)

بهتر دیدیم با توجه به اینکه بیشتر در دنیا به صورت صنعتی انجام می شود به این مسئله با تفکر بیشتری بپردازیم. طبیعی است که مرحله تکامل جنین چه در کنار مادر و یا در دستگاه جوجه کشی مشابه می باشد ولیکن اکثر ایرادات به وجود آمده در جوجه در سیستم مصنوعی می باشد در حالت طبیعی وجود ندارد. چرا که مادر رابطه خاصی با جنین خود دارد و می داند که جنین در هر لحظه به چه چیزی نیاز دارد.

در اینجا در مورد کل این فرآیند و اختلالات در روند فرآیند بحث خواهیم نمود.

امیدوارم رهگشای دوستان گردد.

فصل اول

مراحل تکامل جنین

(جنین شناسی جوجه)

جنین شناسی جوجه

به منظور رشد جنین و نهایتاً تفریخ می بایست تخم مرغ تخم مرغ را در دستگاه جوجه کشی به صورت مصنوعی تفریخ کرد که مراحل زیر به وقوع می پیوندد لازم به ذکر است که جنین در بدن مرغ نیز تکامل دارد که ذیلاً ذکر گردیده است.

زمان های مهم در رشد جنین

1- قبل از تخم گذاری: 1- باروری 2- تقسیم و رشد سلول های زنده 3- تمایز سلول ها به گروه هایی که قسمت خاصّی را می سازند (گامترولاسیون)

2- زمانهای بین تخم گذاری و انکوباسیون: که در این زمان هیچ رشد وجود ندارد یا مرحله غیرفعال در زندگی جنین را شامل می شود. (در این زمان در صورت تأمین شرایط مناسب نگهداری تخم مرغ رشد به صفر می رسد)

3- در طی مرحله انکوباسیون:

روز اول: 1) رشد و توسعه فضا و شفاف و فضای تاریک بلاستودر 2) رشد مهم و عمده که در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است از جمله A 18 ساعت: تشکیل ناحیه مربوط به تغذیه جنین B 19 ساعت شروع ظهور چین های مغذی C 20 ساعت شروع و شکل گیری سر D شروع و شکل گیری مغز و سیستم عصبی E 22 ساعته شروع و شکل گیری سر F 22 ساعته: ظهور جزایر خونی J 24 ساعته: شروع شکل گیری چشمها

لینک کمکی