فایل word مقاله جوجه کشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جوجه کشی :

فایل word مقاله جوجه کشی
فهرست

1-شستشوی سالن و آماده کردن محیط

2-خواباندن تخم مرغها در سینی ستر

3-نحوه چرخش و نحوه تامین رطوبت و حرارت دستگاه

4-اعمال دستگاه شاهد

5-نظارت در طی دوره انکوباسیون و فعالیتهای روزانه

6-نحوه کندلینگ

7-انتقال تخم مرغها به هاچر

8-آمار بدست آمده دستگاه شاهد

9-درصد های بدست آمده دستگاه شاهد

10-درصد های بدست آمده دستگاههای نیمه اتومات

11-عواملی که باعث جوجه درآوری و تلفات در طی دوره شده است.

آغاز کار جوجه کشی:

شستشوی سالن و آماده کردن محیط:

قبل از هر چیز می بایستی محیطی که می خواستیم کار جوجه کشی را انجام بدهیم عاری از میکروب و گرد و خاک باشد به همین جهت پس از برداشتن وسایل اضافی از محیط شست و شو با فشار آب انجام گرفت و پس از آن تمامی دستگاهها در محل های مورد نظر کار گذاشته شدند تا درمرحله بعد نوبت به گاز دادن محیط برسد که روش کار به این صورت بود که ترکیب فرمالین و پرمنگنات آماده بر خلاف پرمنگنات و فرمالینی که توسط خود افراد حل می شود به این صورت بود که برعکس آن روش انجام شود و طبق دستور شرکت سازنده پودر آماده بر روی محلول ضد عفونی ریخته شد و محیط تا 24 دود داده شد (قبل از دود دادن تمام درزهای موجود در محیط گرفته شده بود و درهای تمام دستگاهها به همراه دستگاه شاهد باز مانده بودند تا دود حاصل داخل دستگاهها را نیز ضد عفونی کند) نیم ساعت قبل از اینکه در محیط باز شود تخم مرغها به محیط انتقال داده شدند تا آنها نیز ضد عفونی شوند و بدین ترتیب مراحل ضد عفونی به پایان رسید.

خواباندن تخم مرغها در سینی لستر

لینک کمکی