فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری :

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

نوآوری

مقدمه:

امروزه نوآوری یکی از عوامل موثر بر بقای سازمان های دانش محور محسوب می شود (اردکانی, 1389). بسیاری از صاحب نظران, نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده اند (معطوفی, 1389). نوآوری همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد, نیازمند دانش, توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است (دراکر[1], 1993) و بروز نوآوری در محیط کاری زمانی میسر می شود که اهداف فرد و اهداف سازمان به یکدیگر نزدیک شود (Jang & Hartog, 2010).

در این بخش ابتدا به تعاریف و مفاهیم و مولفه های نوآوری و ابعاد نوآوری سازمانی پرداخته و سپس با ارائه رویکردهای نوآوری سازمانی و عوامل موثر بر نوآوری و انواع مدل های آن و ... سعی می­شود گامی در جهت آشنایی با این مفهوم مهم برداشته شود.

2- 2- 2- مفهوم نوآوری:

اصطلاح نوآوری, یک مفهوم وسیع به معنی ایجاد, قبول و اجرای ایده ها و فرایندها و محصولات و خدمات جدید است (جمینز, جمینز و همکاران, 2008). نوآوری عبارت است از یک ایده, محصول یا فرایند, یک سامانه یا وسیله که توسط افراد, گروه ها یا سازمان ها, به عنوان یک موضوع جدید درک شود (جزنی و همکاران, 1390). نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری گویند ((Athanasoula et al, 2010. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد ((Rhee et al, 2010. نوآوری یا ابداع, عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو و تازه ناشی از خلاقیت است. از نظر استیفن پی رابینز[2], نوآوری, فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول, خدمات و روش های جدید عملیات است (جوانمرد و سخایی, 1388). به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. نوآوری به عنوان فرآیند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود (اوجاسا, 2008). نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه, خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. این لازم اما کافی نیست[3] (گویال و آخیلش, 2007).

با توجه به مطالب گفته شده نوآوری را می توان این گونه تعریف کرد: ایجاد دانش و ایده های جدید برای به کار بردن و تسهیل نتایج کسب و کار جدید, هدف گذاری برای بهبود فرایندها و ساختارهای داخلی تجارت و ایجاد محصولات و خدمات متحرک. در نتیجه نوآوری هر دو نوع نوآوری ریشه ای و توسعه ای را شامل می شود[4] (چن و همکاران, 2004).[1] - Drucker

21- Stephen p. Robbins

[3]- Goyal & Akhilesh

[4]- Chen et al

لینک کمکی