فایل word بررسی فلسفه زیبایی شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی فلسفه زیبایی شناسی دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فلسفه زیبایی شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

زیبایی را نمی توانیم تعریف کنیم, به ناچار بایستی سخن آناتول فرانس را بپذیریم که: «ما هرگز به درستی نخواهیم دانست که چرا یک شی زیباست» اما این مطلب مانع نگردیه که صاحبنظران و هنرمندان به تعریف زیبایی نپردازند. اگر از معنای لغوی آن شروع کنیم: « زیبا, از زیب+ (فاعلی وصفت مشبه)= زیبنده, به معنی نیکو و خوب است که نقیص زشت و بد باشد. جمیل و صاحب جمال و خوشنما و آراسته و شایسته (ناظم الطبا ) هر چیز خوب و با ملاحت بود و نیکو و آراسته باشد (شرفنامه منیری) نیکو, جمیل, قشنگ, خوشگل, مقابل زشت, بد گل ( از فرهنگ فارسی) جمیل, حسن , خوب مقابل زشت, نیکو و سیم, خوبروی, قشنگ, خوشگل, درخور, لایق, سزاوار, برازندده, برازا, زیبنده و ازدر»  می باشد.
در فرهنگ بشری ابتدا در یونان باستان به تعریف زیبایی پرداخته شده, البته آنها درباره زیبای محض و خود زیبایی کمتر سخن گفته اند, بلکه بیشتر در مورد زیبایی هنری اظهار نظر کرده اند. در یونان باستان دو نوع زیبایی را تحلیل کرده اند, یکی زیبایی هنری و دیگری زیبایی معنوی و اخلاقی که همان خیر اخلاقی را در بر می گرفته است. لذا در مجموع می توان گفت, اندیشمندان یونانی از سقراط و افلاطون و ارسطو, زیبایی را با خبر مساوی  دانسته اند.سقراط این خبر را در سود بخشی جستجو می کرده, افلاطون زیبایی اصیل را درعالم مثل و حقایق معقول پیدا نموده, و ارسطو درباره زیبایی بیشتر بر عناصر هماهنگ, نظم و اندازه مناسب تاکید  داشته است.
 بزرگترین نظریه پرداز در شناخت و معرفی زیبایی شناسی, افلاطون ( 429 - 347 ق م) است. تقسیم زیبایی به محسوس و معقول از او آغاز می شود و از این نظرمکتب جمال نخستین گام های فکری خود را به او مدیون است. زیرا به زیبایی جسمانی اهمیت داده و آنرا مرتبه ابتدایی زیبایی دانسته که وسیله ارتقا به زیبایی معقول و مثالی می شود. یکی از نظریه پردازان می گوید:« می توان افلاطون را از بعضی جنبه ها پایه گذار زیبایی شناسی فلسفی دانست, زیرا او مفاهیمی را گسترش داد که, اساس تأملات بعدی در زیبایی شناسی قرار گرفت» 
نزدیکترین اندیشه ای که در تاریخ گذشته بشر سراغ داریم و بسیار به مکتب جمال نزدیک است, عقاید افلاطون درباره زیبایی است « افلاطون می گوید که روح آدمی در عالم مجردات و قبل از آنکه به جهان خاکی هبوط کند, حسن مطلق و حقیقت زیبایی را بی پرده دیده است  و چون در این عالم به زیبایی صوری باز می خورد, زیبایی مطلق را به یاد می آورد. فریفته جمال می شود و چون مرغ در دام افتاده, می خواهد که آزاد شود و به سوی معشوق پرواز کند. این عشق همان شوق دیدار حق است, اما عشق مجازی چون زیبایی جسمانی ناپایدار است و تنها موجب بقای نوع است, و حال آنکه  عشق  حقیقی مایه ادراک اشراقی و دریافتن زندگی جاوید است و چون انسان به حق واصل شود و به مشاهده جمال نایل آید و اتحاد عاقل و معقول   برایش حاصل شود به کمال دانش می رسد, چنین عشق سودایی است که بر حکیمان عارض می گردد.»  همین مطلب نه تنها نخستین قدم در زیبایی شناسی فلسفی محسوب می گردد, بلکه گامی اساسی در نزدیکی به مکتب جمال است.

لینک کمکی