فایل word بررسی تاثیر آموزش روش گام به گام حل مسئله ریاضی جورج پولیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر آموزش روش گام به گام حل مسئله ریاضی جورج پولیا دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر آموزش روش گام به گام حل مسئله ریاضی جورج پولیا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:

یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک مسأله بزرگ می‌شود, ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اکتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممکن است چندان پیچیده نباشد, ولی اگر کنجکاوی وی را برانگیزد و ملکه‌های اختراع و اکتشاف را در فرد به کار وادارد, و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل کند ممکن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اکتشاف شاد شود, چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای کار عقلی و فکری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا , 1944, ترجمه آرام, 1377).
بنابراین, معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند, علاقه و دلبستگی آنان را می‌کشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را که در اختیار داشته به صورت بدی صرف کرده است, ولی اگر کنجکاوی دانش‌آموزان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح کردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد.
در مقدمه کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان کتب درسی آمده است: درس ریاضی یکی از درسهای مهم و بنیادی است, در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و کاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمره زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها کمک می‌کند, اما اغلب نمی‌دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص 4)
همچنانکه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یک درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تکلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر  و همکاران, لوئیس  و مایر, 1978) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همکارن 1986 ترجمه فراهانی, 1376)
لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفکر حل مسئله و پیروی از رویکرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا), تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است.
 

فهرست

مقدمه
فصل اول : طرح تحقیق
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرها
تعریف نظری راهبردهای حل مسأله
تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)
فصل دوم پیشینه و زمینه های نظری پژوهش
حل مسئله و انتقال یادگیری
رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله
حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی
مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)
پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان
طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله
مبانی نظری در زمینه نگرش
تعریف نگرش
الگوهای شناختی تغییر نگرش
یافته‌های پژوهشی در داخل کشور
فصل سوم : روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم : تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها
آزمون همتاسازی
تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
منابع و مآخذمنابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی
    الف) کتب
    پولیا, جورج. (1376) “چگونه مسئله را حل کنیم”؛ ترجمه احمد آرام, انتشارات کیهان, چاپ سوم (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1945).
دلاور, علی (1380) “احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی”, انتشارات رشد, چاپ هفتم.
دلاور, علی (1381) “روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی”, انتشارات ویرایش, چاپ دوازدهم.
وزارت آموزش و پرورش, سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (1382) “کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی”, شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
کریمی, یوسف (1380) “روان‌شناسی اجتماعی”, انتشارات ارسباران, چاپ نهم.
سیف, علی اکبر (1380) “روان‌شناسی پرورش”, انتشارات آگاه, چاپ اول, ویراست نو.
نادری, عزت الله و سیف نراقی, مریم (1376) روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی, انتشارات بدر , ویرایش سوم دی ماه.
پارسا محمد (1375), “روان‌شناسی تربیتی”, انتشارات علمی, چاپ پنجم .
سولسو رابرت (1371), “روان‌شناسی شناختی” (فرهاد ماهر مترجم) تهران. انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1979) .
اتکسینون, ریتا. ال. اتکسینون, ریچارد, س و هیلگارد, ارنست ر. ( 1375). “زمینه روانشناسی” ( محمدتقی براهی و همکاران مترجمین, تهران. انتشارات رشد) تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1996).
شریفی, حسن پاشا (1376) “نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت”؛ تهران؛ انتشارات سخن.
بال, ساموئل (1373) “انگیزش در آموزش و پرورش” (علی‌اصغر مسدد, مترجم ) شیراز؛ انتشارات دانشگاه شیراز (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1988).

لینک کمکی