فایل word چگونگی فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی, تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word چگونگی فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی, تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word چگونگی فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی, تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

در سخن گفتن, بازیابی واژگانی  بعنوان یک فرآیند رقابتی  عمل می‌کند و این امر با تعیین میزان تأثیری که بافت معنایی  در نامیدن تصویر و واژه بر جای می‌گذارد, محقق می‌شود.
در تست‌ها و آزمونهای انجام شده در این زمینه, مشخص شده, زمانیکه طبقات معنایی آیتم‌ها مشابه هستند, مدت زمان نامیدن تصویر به مراتب طولانی‌تر از زمانی است که مضمون آیتم‌ها از طبقات مختلف هستند . در حالیکه اگر این آیتم‌ها در بافت معنایی نامیده شوند, نتایج معکوسی حاصل می‌گردد. یعنی در بافتی که آیتم‌ها از طبقات مشابه هستند, نامگذاری این آیتم‌ها در مدت زمان کوتاهتری صورت می‌گیرد.
بطور کلی این یافته‌ها, مهر تأییدی بر این ادعا هستند که در فرآیند سخن گفتن, تأثیر مداخله‌ای بافت معنایی, رقابتی را در فرآیند بازیابی ورودیهای واژگانی نشان می‌دهد .
روانشناسان در پرداختن به سازمانبندی حافظه واژگانی , اغلب به سازمانبندی اسامی موجود در ذهنشان تمایل بیشتری نشان می‌دهند .
اساساً حوزه اسم- شی به مطالعات حافظه واژگانی مرتبط است و صرفاً بخش دانش واژگانی را بازنمایی می‌کند, بعبارت دیگر, با هدف بررسی سازمانبندی معنایی, به توسعه تئوری‌ها و ابزارهایی می‌پردازد که باید به مواردی  فراتر از کلمات تعمیم داده شوند.
شباهت معنایی موجود در میان کلمات, بر بسیاری از تکالیف درگیر کننده تولید گفتار تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال هنگامیکه کلمه‌ای مخدوش کننده و به لحاظ معنایی مرتبط وجود دارد, گویندگان در نامیدن تصویر نسبت به زمانیکه کلمه موجود فاقد ارتباط است و کلمه نامرتبط, کندتر عمل می‌کنند  (به عبارت دیگر مدت زمان نامیدن طولانی‌تر می‌شود).
زمانیکه گویندگان تصاویر را در یک بافت معنایی مشابه می‌نامند, تأثیرات مداخله‌ای این تشابهات نسبت به زمانیکه عمل نامیدن در بافت‌ معنایی متفاوت و مجزائی صورت می‌گیرد, افزایش می‌یابد .منابع

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال           
1-1 بیان مسئله    
2-1 کاربردهای عمومی    
3-1 تعریف مفاهیم    

فصل دوم (مباحث نظری)     
1-2 مقدمه     
2-2 مدل پردازش واژگانی   
3-2 مکانیسم‌ها    
     
    - پردازش معنایی   
    - برونداد واژگان   
4-2 آسیب‌ها   
    - سطح بازشناسی   
    - درونداد واژگانی   
    - پردازش معنایی   
    - برونداد واژگانی   
5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی   
    - جدول ارزیابی تکالیف واژگانی   

فصل سوم (معرفی تست)       
1-3 مقدمه   
2-3 موارد کاربردی مجموعه   
3-3 ساختار تست   
    - انتخاب گزینه   
    - طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی   
    - شکل دستوری افعال در مجموعه   
4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده   
    - بسامد   
    - سن فراگیری   
    - میزان آشنایی   
    - شاخصهای دیگر   
    - قابلیت تصویر   
    - پیچیدگی بینایی   
5-3 زیرگروه لیست‌ها   
6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی   
7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیله ارزیابی    
8-3 فرمهای معرفی   
9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک   
10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک   

فصل 4 (اجرای تست)       
1-4 ساختار تست شی و عمل   
    - شماره آیتم   
    - هدف   
    - پاسخ اولیه   
    - مدت زمان ارائه پاسخ   
    - یادآوری   
2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان   
3-4 جداول ارزیابی   
    - نامیدن اسامی   
    - نامیدن افعال   

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)   
1-5 تهیه جدول آماری   
2-5 نتیجه‌گیری   
3-5 جداول نتایج   
•    تست نامیدن اسامی   
•    تست نامیدن افعال   

واژه‌نامه   
منابع

لینک کمکی