فایل word چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

شرح مختصر :

انسان از دیر باز در جستجوی رفع معلولیت خویش بوده است و برای معلولیت عضوهایی مانند دست و پا,قطعات چوب و فلز را برای جایگزینی این اعضا استفاده نموده است.اما بطور مشخص پیشرفت تکنیک طراحی پروتز دست به روش الکتریکی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردیده است.

فعالیت ساخت اندامهای مصنوعی (Artifitial organs) بیشتر مقارن با جنگهای بزرگ یا بعد آن بوده است که تعداد زیادی از جوانان قوی و نیرومند در صحنه های نبرد و یا مردم معمولی درزمان بمباران شهرها و یا در حین عمل جراحی دچار قطعی عضو می شوند و نیاز مبرم به اندام مصنوعی پیدا می کنند.

برای یک نوع اولیه, که به پای چوبی (peg-leg) یا دست چنگکی (Hook Hand) معروف بود, تاریخ ???? ذکر گردیده است. بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به تعداد زیاد معلولین نوع دیگری از اندام مصنوعی بنام پروتز متصل به کابل cable connected prostheses طراحی وساخته شد کابل موجود در این پروتز به منظور محکم کردن انتهای اندام به سوکت (socket) و همچنین لنگر انداختن کابلهای عمل کننده بکار میرفت.

در معلولین زیربازو (Below-ElbowAmputtes) چرخش شانه سبب کوتاه شدن کابل وباز شدن انتهای وسیله ی چنگکی شکل می شود و در معلولین بالای بازو (Above-1bow Amputees) براساس اینکه مفصل آرنج به وسیله کابل دیگری با حرکت بالارفتن شانه قفل شده است باشد با حرکت چرخشی شانه می توان دو حرکت باز شدن وسیله یا جمع کردن آرنج را انجام داد.

در ???? R.Ritter یک پروتز مایوالکتریک دست را بنمایش گذاشت تا کارگرانی که در کارخانه دچار نقض عضو شده اند از آن استفاده کنند ولی استقبالی از این پروتز صورت نگرفت و باید توجه داشت که مطلوب بودن پروتزهای سنتی دست, در مجموع کم است.

فهرست مطالب:

مقدمه

یکی شناخت دست طبیعی و چگونگی عملکرد آن ودیگری کنترل حرکت

بررسی عملکرد دست طبیعی

شکل مغز

فصل اول سیستم ارتباط انسان- ماشین

پروتز سیبرنتیکی و مکانیکی ورباتیک

فصل دوم سیر تکاملی  دست مصنوعی
دست نیوماتیکی

دست الکترومغناطیسی

دست مایوالکتریکی (دست ریتر RreTer):

دست روسی

دست سوئدی

دست ادینبورگ Edinborgh Arm

دست فیدر و میشگان

دست یوتا

الکترود

نحوه الکترودگذاری

نویز در EMG و فیلتر میان گذر

استفاده از روشهای گوناگون کنترل در دست مصنوعی

نوع درمان ورودی

روشهای گوناگون کنترل

لینک کمکی