فایل word تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی آن دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

احتمال دارد با آغاز تمدن شبانی, سگ به عنوان حیوانی وفادار و نگهبان برای بشر معلوم و مکشوف شده باشد. نوع سگ تربیت پذیر, با انتخاب یک فرد به عنوان صاحب و حامی جهت تامین مایحتاج و قوت روزانه خود از هیچ کوشش و تلاشی برای حفظ جان و مال حامی خود دریغ نمی کند و به آن حد با او وفاداری نشان می دهد که در بعضی مواقع نزدیکترین مونس و هدم صاحب خود می شود. امروزه سگ دارای نقش عمده ای در فعالیتهای پلیسی, نظامی و گله داری است و همچنی دارای نقش نجات بخشی در نواحی یخ زده قطبی و کوهستانی و نقش مهمی در فعالیتهایی مثل شکار است. بنابراین از نظر اجتماعی, اقتصادی و عاطفی سگ برای انسان حیوان بسیار مفید و با اهمیتی است. این حیوان مانند هر موجود زنده ای در معرض خطر عوامل بیماریزا است. در این جا است که انسان با دانش خود و علم دامپزشکی به کمک او می شتابد و او را از دشمنان مهلک مرئی و نامرئی حفظ و حراست می کند.  یکی از این بیماریهای خطرناک که سگ را دچار می سازد و سبب رنجوری و از کار افتادگی و لاجرم مرگ او می شود بیماری کرم قلب است که عامل آن انگلی است بنام دیروفیلاریا ایمیتیس   که
سیستم های حیاتی قلب و ریه و عروق سگ را به نحو شدیدی دچار آسیب می کند. این پروژه به چگونگی ابتلا , پیشرفت و عوارض بیماری کرم قلب و نحوه تشخیص, درمان و پیشگیری آن می پردازد.


فهرست مطالب

فصل اول/ مقدمه
مقدمه     1
فصل دوم/ کلیات
     - مرفولوژی, سیر تکاملی و اپیدمیلوژی کرم قلب    2
     - آسیب شریانهای ریوی در اثر کرم قلب بالغ    9   
     - عوارض و بیماریهای ناشی از عفونت کرم قلب    14
                الف- نارسایی انتقالی قلب    14
                ب- بیماری ریوی    21
                ج- بیماری کلیوی     27
                د- بیماری کبدی     33
    - تشخیص آزمایشگاهی کرم قلب    38
فصل سوم / نتیجه گیری پیشنهادات
                 الف- پیشگیری بیماری کرم قلب    56
                 ب- درمان بیماری کرم قلب        59
فصل چهارم / منابع
                  الف- منابع فارسی    67
                  ب- منابع لاتین و اینترنتی    68

 

منابع فارسی

1- اسلامی , علی (1376) کرم شناسی دامپزشکی , جلد (3) , صفحات : 584 الی 605 (مؤسسه انشارات و چاپ دانشگاه تهران).
2- فریدون , ارفع (1351) کرم شناسی پزشکی , جلد دوم , صفحات : 150 الی 152 (مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)
3- نوا, بروان (1374) انگل شناسی پزشکی , (ترجمه دکتر عمیداطهری) , صفحات : 188 الی 197 (انتشارات دانش پژوه)
 

منابع لاتین و اینترنتی

4- Atwell, R.B. (1996). Possible mechanisms of the caval syndrome in dogs infected with Dirofilaria immitis-Aust Vet.J, 59 (2): 25-29.
5- Booth, N.H. & Mc Donald, L.E. (1989). Veterinary pharmacology and therapeutics,  End., (Wolfe Medical Publication Ltd., London).
6- Breitschwerdt, E.B.; Hribernick, T.H. & Root , C.R. (1997). Canine dirofilariasis . Am. Anim Hosp. Assoc, 46 (3): 79-82.
7- Calvert, C.A. & Thrall, D.E. (1998) . Treatment of canine heartworm disense coexisting with right side heart failure. J.Am. Vet. Med. Assoc, 180 (7) : 65-70.
8- Church, E.M.; Georgi, F.R. & Robson, D.S. (1999). Analysis of the microfilarial periodicity of Dirofilaria immitis cornell. Vet, 66 (3) : 82-87.
9- Confer, A.W.; Quallis, C.W.; Macwillians, P.S. & Root, C.R. (2000). Four cases of Pulmonary nodular eosinophilic granulomatosis in dogs. cornell. Vet , 67(5): 90-99.
10- Forney, M.M. (2001). Dirofilaria immitis in the anterior chamber of a dogs eye.Vet . Med, 80:65-70.
11- Giles, R.C. & Hilderbrandt, P.K. (2000) Ruptured pulmonary artery in a dog with dirofilariasis. J.Am. Vet. Med . Assoc, 182(3): 101-105.
12- Jackson, R.F.; Seymour, W.G.; Growney , P.J. & otto . G. (2001) . surgical treatment of caval syndrome of canine heartworm disease. J.Am.Vet. Med . Assoc, 183:111-115.
13- Jubb, K.V.F.; Kennedy , P.C. & Palmer, N. (1985). Pathology of Domestic Animals,   Edn., (W.B.Sunders, Philadelphia).
14- Keith, J.C.; Schaub, R.G & Rawlings, C.A. (1998). Early arterial injury-indueed myointimal proliferation in canine pulmonary arteries , Am.J.Vet, 55: 102-109.
15- Kirk, R.W (1995). Small Animal Practice. Current Veterniary therapy, 18: 75-77.
16- Klei, I.R.; Crowell, W.A & thompson, P.E. (1992).
Ultrastructural glomerular change associated withfilariasis. Am. J. Trop. Med.Hyg. 23(3): 42-47.
17- Knight, D.H. (1993). Evolution of Pulmonary artery disease in canine dirofilariasis. Proc. Am. Heartworm. Soc, 80(3) 63-69.

لینک کمکی