فایل word بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده فارسی:
         بیان مسئله: علیرغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در کشورهای پیشرفته این بیماری هنوز به عنوان یکی از علل شایع مرگ و میر ناشی از بدخیمی در جهان و همچنین ایران مطرح است. از این رو هدف این پژوهش ,بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر, طرح ها ی بهداشت عمومی است.
         روش انجام کار: 176 پرونده دارای گزارش پاتولوژی تایید کننده سرطان معده در فاصله سالهای 86-1381 که به بیمارستان رسول اکرم شهر تهران مراجعه کرده بودند به صورت مقطعی و گذشته نگرو سرشماری مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز بنا بر چک لیست تهیه شده محتوی سن , جنس , سابقه خانوادگی سرطان معده, علائم بالینی , محل آناتومی درگیری معده , نوع پاتولوژی بیماری و stage بیماری بدست آمد ودر نهایت داده ها با استفاده از آنالیز توصیفی و تحلیلی نرم افزار SPSS  گزارش شد.
           نتیجه: با توجه به آنالیز داده های موردنظر, میانگین  انحراف معیار سنی بیماران 5/13 61/64 سال بود, توزیع جنسی مردان بیشتر از زنان( ), درگیری آنتروم و پیلور شایعترین محل آناتومیک سرطان معده (1/49%) بود و فراوانی آدنوکارسنیومای روده ای و منتشر نزدیک بهم به ترتیب ازراست به چپ : (9/23%) و (3/23%) بدست آمد, شایعترین تظاهرات بالینی به ترتیب شیوع:کاهش وزن و درد شکم (5/54%) استفراغ (42%) و بی اشتهایی (8/35%) و شایعترین مرحله بیماری در هنگام مراجعه stage IV (9/45%) بود , شایعترین گروه سنی درگیر در آدنوکارسنیوهای منتشر گروه سنی 54-40 سال (1/34%)  بود که ارتباط آماری معنی داری نیز بین آدنوکارسنیومای منتشر و گروه سنی 54-40 سال  (0.046=P) و گروه سنی بالای 69 سال (0.03=P)  وجود داشت ولی علیرغم فراوانی بالاتر آدنوکارسینومای روده ای در گروه بالای 69 سال (9/42%)  ارتباط آماری معنی داری بین نوع پاتولوژیک آدنوکارسنیومای روده ای وتوزیع گروههای سنی به تفکیک وجود نداشت.
          بحث: تشابه نسبی بین نتایج این پروهش بادیگر بررسی های مشابه در زمینه, توزیع جنسی مبتلایان , تظاهرات بالینی شایع , شایعترین مرحله تشخیص بیماری , ارتباط نوع پاتولوژیک بیماری با توزیع گروههای سنی وفراوانی آدنوکارسنیومای منتشر و روده ای (مشابه کشورهای بروز پایین) دیده شد. علیرغم وجود اختلافاتی همچون میانگین پایین تر سنی بیماران و شایعترین محل آناتومیک درگیر با آمار کشورهای پیشرفته که نمایانگر ویژگی های دموگرافیک متفاوت در کشور می باشد.فهرست مطا لب

فصل اول ( مقدمه پژوهش )
    -  مقدمه پژوهش   
    - اهمیت مسئله پژوهش                                
-  فرضیه ها و یا سئولات پژوهش                                                                           
    - تعریف واژگان                                                                                                   
   فصل دوم  (بررسی پیشینه پژوهش)                                                                                      
   -  جنین شنا سی مع   ده                                                                       
-  بافت شنا سی معده                                          
-  آناتومی  معده                                      
-   فیزیولوژی معده                      
-  نئوپلاسمها ی معده                                                                                                 
    فصل سوم  ( روش اجرای پژوهش)                                                                                                                         
فصل چهارم (یافته های پژوهش)     
  -   نتایج                                                                                                                     
  -  جداول                                                                                                                    
  -  نمودارها                                                                                                                 
فصل پنجم( بحث پژوهش) 
  -  بحث و تفسیر نتایج                                                                
   -   نتیجه گیری نهایی                                                                                                   
  -  محدودیت ها و پیشنهادها                                                                                           
بخش ضما ئم  
   -   منابع                                                                                                                    
-  چک لیست        
- Abstract    

 


مقدمه پژوهش:
شناخت ویژگیهای بالینی و اپید میولوژیک یک بیماری در نحوه برخورد با بیماری, پیشگیری وانتخاب درمان مناسب همواره اهمیت قابل ملاحضه ای داشته است. و تلاش در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریها جز اهداف تعریف شده اساسی هر نظام خدمات بهداشتی می باشد. و از آنجایکه سرطان معده علی رغم کاهش بروز قابل توجهی که در کشورهای صنعتی داشته  همچنان یکی از علل مهم مرگ ومیر ناشی از سرطان در جهان وایران محسوب می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با بررسی رفتارهای مختلف جمعیت شناسی وبالینی این بیماری, با امید به رویکرد مفیدتری در زمینه مواجهه با این معضل پزشکی برداشته شود.
بیان مسئله و اهمیت پژوهش:
علی رغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در مدت چندین دهه گذشته در کشورهای صنعتی , سرطان معده هم چنان به عنوان علت شایم مرگ ناشی از بدخیمی محسوب می شود و بعد از سرطان ریه در این زمینه دومین مقام را داراست. با این حال حدود 60% موردهای جدید سرطان معده در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می دهد و مکانهایی همچون: ژاپن, کره, کاستاریکا, اکوادور, بلاروس و روسیه بروز بالایی از سرطان معده را نشان می دهند.
سرطان معده در افراد مسن , مردان وسیاهیوستان شایع تر است و مواردی همچون سابقه خانوادگی مثبت سرطان معده رژیم غذایی نمک سود و حاوی نیترات, مصرف تنباکو,  طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین تر به عنوان عوامل خطر افزایش دهنده برای  این بیماری مطرح شده است. اغلب طیف وسیعی از تظاهرات بالینی از پی علامتی در مرحله پایین بیماری, تا کاهش وزن, کاهش جذب غذا, بی اشتهایی, سیری زودرس ,  خونریزی, دیسفاژی در مرحله های دیگر را بروز می دهند. که در این زمینه تشخیص زودرس بیماری و استفاده از ابزارهایی پاراکینیک همچون: اندوسکوپی و بیو پسی گرفتن عکسهای متوالی دستگاه گوارش فوقانی , CT اسکن شکمی _ لگنی سونوگرافی و PET  اسکن کمک شایانی در برخورد اولیه با بیماری واتخاذ تصمیم صحیح درمانی داشته است.
تلاش در جهت پیشگیری از بیماری, مواردی همچون استفاده از آنتی اکسیدانها, آسپرین , داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و چای سبز را در کنار ریشه کن سازی عفونت هلیکوباکتر پیلوری  , مطرح کرده است.
در میان سرطانهای اولیه معده آد نوکارسینوها , شایعترین آنهاست و بقیه تومورهای بدخیم شامل: لنفوم, تومور کارسینوئید و سایر سارکوها  می باشند توزیع آناتومیک سرطان معده به سمت پرو گزیمال معده متمایل شده است.
بروز سالانه این بیماری در آمریکا حدود 22000 و مرگ ناشی از این بیماری حدود 12000 نفر می باشد بقای 5 ساله از 15% در سال 1975 به 22% رسیده است.
با این وجود هنوز در ایران سرطان معده در شمار شایعترین سرطانها قرار داد و یکی از مشکلات بهداشتی جامعه ما می باشد با توجه به این مسئله مطالعه سرطان معده از لحاظ رفتارهای بالینی و جمعیت شناسی آن در جهت کمک به طرح های اجتماعی در زمینه تشخیص زودرس , روشهای درمانی مناسب تر و کاهش بروز این بیماری با دخالت بر عوامل پیشگیرانه منطقه ای همچون تغییر رژیم غذایی مسئله ای در خور توجه است
اهداف پژوهش:
هدف کلی:
تعیین ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به سرطان معده بین سالهای 86- 1381 در بیمارستان رسول اکرم
اهداف ویژه:
-    تعیین توزیع سن مبتلایان به سرطان معده
-    تعیین توزیع جنسی مبتلایان به سرطان معده
-    تعیین نحوه سابقه خانوادگی سرطان معده در مبتلایان به سرطان معده
-    تعیین علائم بالینی هنگام مراجعه متلایان به سرطان معده
-    تعیین فراوانی محل درگیری آناتومیک معده در مبتلایان به سرطان معده
-    تعیین Stage بیماری مبتلایان به سرطان معده در هنگام مراجعه
References 


articles:

1-Bani–Hani KE,Yaghan RJ,Heis HA,Shatnawi NJ,Matalka II,Bani  –  Hani AM,Gharaibeh KA. Gastric malignancies in Northern Jordan with special emphasis on descriptive epidemiology  WJG 2004; 10(15) : 2174-8 .


2-Ramos–De la Medina A,Salgado–Nesme N,Torres–Villalobos G,Medina–Franco H.Clinicopathologic characteristics of gastric cancer in a young  patient population.             J Gastrointest Surg 2004 ;8 (3) : 240 -4 .

3-Siriwardana HD,Pathirana A.Adenocarcinoma of the stomach in a tertiary care hospital in Sri Lanka.Ceylon Med J 2007 ; 52 (2) : 53 – 5.
 

4-Popiela T,Kulig J,Kolodziejczyk P,Sierzega M,Changing patterns of gastric carcinoma over the past two decades in a single institution: clinicopathological   findings in 1557 patients. Scand  J Gastroenterol 2002; 37 (5):561 –  7.  

5-Li Q,Hao X,Zhang D.Gastric cancer in the young . Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1999;21(3):224 -6 .

6-Sadighi S,Raafat J, Mohagheghi M, Meemary F.Gastric carcinoma: 5 year experience of a single institute. Asian Pac J Cancer Prev 2005 ; 6(2): 195–6. 

7-Eskandar H, Hossein SS, Rahim M, Jalal H, Mehrdad A, Rajabi T,Clinical  profile of gastric cancer in Khuzestan, southwest of Iran, WJG 2006 ; 12(30):4832-5.

لینک کمکی