فایل word بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
این کتاب راهنما به عنوان یک ابزار دستوری و آموزشی برای کارآموزان توان بخشی سطح متوسط و پرسنل مراقب اولیه تهیه شد و تا از آن در کارشان با افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند, خانواده های آنها و اعضای جامعه شان استفاده کنند.
توالی های رایج پزشکی, فیزیکی, شناختی  رفتاری صدمه مغزی یاد آوری شده اند. برای درک بهتر صدمه مغزی و حمایت از پروسه توان بخشی فرد صدمه دیده, کتاب راهنما روی اطلاعات پایه تاکید میکند تا از این طریق به پرستاران و اعضای جامعه که شامل معلمان و کارفرمایان بالقوه میشوند کمک کند.
دستورات ایمنی و راهنمای های مراقبتی تهیه شده اند, و همچنین تکنیک های آموزشی به فرد برای با آزمونی مهارتهای عملکردی در زمینه های حرکتی, ارتباطی و مراقبت شخصی کمک میکند. نویسندگان میدانند که تجهیزات پزشکی ویژه همیشه در دسترس نیستند, بنابراین پیشنهاد میشود که از مواد قابل دسترس برای ساخت وسایلی استفاده کنندکه به پشگیری از ایجاد بد شکلی ها کمک کرده و به فردی که نواقض فیزیکی دارد در انجام فعالیت های روزانه یاری برساند.


لیست مراجع (منابع)
منابع زیر برای توان بخشی افراد ناتوان موثر است. این منابع میتوانند در سازمان بهداشت جهانی(WHO) تهیه شوند.
آموزش در جامعه برای افراد ناتوان, Who1989
این چاپ شامل 35 کتابچه میباشد. معرفی نامه, 4 راهنما و 30 بسته آموزشی.
راهنما و بسته های آموزشی که مربوط به توانبخشی افراد صدمه دیده مغزی است در زیر لیست شده است.
این کتابچه ها به تنهایی موجود نیستند.
راهنمای معلمین مدرسه
راهنمای کمیته توانبخشی جامعه
بسته آموزشی برای اعضا خانواده شخصی که مشکل حرکتی دارد.
. بسته آموزشی 8- اطلاعات راجع به ناتوانی ها و اینکه ما چه کارهایی باید انجام دهیم.
. بسته آموزشی 9- چگونه از بد شکل شدن دست و پای بیمار جلوگیری کنیم.
. بسته آموزشی 10- چطور از زخم شدن پوست بیمار در اثر فشار جلوگیری کنیم.
. بسته آموزشی 12- چطور به شخص  آموزش دهیم از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت دهد.
. بسته آموزشی 13- چطور به شخص آموزش دهیم که حرکت کند.
. بسته آموزشی 14- چطور به شخص آموزش دهیم از خودش مراقبت کند.
آموزش برای اعضای خانواده شخصی که دچار حمله میشود:
. بسته آموزشی 21- اطلاعات درباره ناتوانی و آنچه که شما میتوانید انجام دهید.
آموزش برای خانواده کودکی که دچار معلولیت است:
. بسته آموزشی 27- مدرسه
بسته آموزشی برای خانواده شخصی که دچار ناتوانی است:
. بسته آموزشی 29, فعالیت های خانه داری.
. بسته آموزشی 30, جایگزینی شغل

لینک کمکی