فایل word بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:

بیماری اگزمای دست یک بیماری شایع پوستی می باشد. انواع تحریکی و آلرژیک از انواع شایع این بیماری می باشد. فاکتورهای مختلف محیطی می تواند باعث ایجاد یا بدترشدن این بیماری شوند. هدف این مطالعه تعیین نتایج patch test دربیماران اگزمای دست می باشد.
مواد و روش: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست که به بیمارستانهای وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارجاع شده بودند موردمطالعه قرارگرفتند (69 زن و 31 مرد). سن این بیماران   سال بود. 60 بیمار اگزمای تحت حاد و 40 بیمار اگزمای مزمن داشتند. هیچکدام از آنها سابقه مصرف استروئید از دو هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. ست Patch Test از شرکت هرمال خریداری شده بود و حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.
یافته ها: 7بیمار واکنش مثبت به نیکل سولفات داشتند, 5 بیمار به پاراترت بوتیل فنول فرمالدئید رزین و نیکل سولفات واکنش مثبت داشتند. 2بیمار واکنش مثبت به پتاسیم دی کرومات, پتاسیم دی کرومات و نیکل سولفات, پنج- کلرو- دومتیل ایزوتیازولین, پارافنیلن دیامین Free Base نشان دادند. 56 بیمار باقیمانده نتایج متنوع و منحصر به فردی داشتند. افراد دارای واکنش مثبت 28نفر مرد و 58نفر زن و درگروه فاقد واکنش 3مرد و 11زن وجود داشتند (Not Significant) .
سن گروه دارای واکنش مثبت  سال و سن گروه فاقد واکنش   سال بود. (P<0.04)
49نفر از واکنش دهندگان اگزمای تحت حاد و 37نفر اگزمای مزمن داشتند. درگروه فاقد واکنش 11نفر بیماری تحت حاد و 3نفر بیماری مزمن داشتند(Not Significant). 240واکنش مثبت در86بیمار مشاهده شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات (30 مورد 5/13%) و پتاسیم دی کرومات (28مورد, 7/11%) بوده است.
نتیجه گیری: باتوجه به این موضوع که آلرژن های دخیل در اگزمای دست متعدد بوده و به آسانی شناسایی نمی شوند, انجام Patch Test دربیماران اگزمای دست تحت حاد و مزمن کمک کننده است. زیرا با انجام Patch Test آلرژن دخیل در اگزما شناسایی شده و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن, بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که معمولاً باعث بهبود درماتیت در فرد مزبور می گردد.فهرست مطالب

دلایل انتخاب موضوع    1
بیان مسئله    2
بازنگری منابع و اطلاعات موجود    3
اهداف و فرضیات تحقیق    13
متغیرها و مقیاس سنجش آنها    14
روش, تکنیک و نحوه اجرای تحقیق    16
جامعه مورد بررسی, تعداد و روش نمونه گیری    18
برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری    18
مسائل اخلاقی    19
فرمهای اطلاعاتی    20
یافته ها    22
جداول    24
بحث    25
نتیجه گیری    28
منابع    29

لینک کمکی