فایل word بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي در سرريز لبه تيز قوسي در پلان با زواياي مختلف مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي در سرريز لبه تيز قوسي در پلان با زواياي مختلف مرکزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

سرریز, که از قدیمی ترین سازه های هیدرولیکی ساخته بشراست, ازجمله سازه هایی است که برای اندازه گیری و تنظیم جریان آب بهکار می رود. یکی از راه کارهای موثر و اقتصادی جهت افزایش راندمانآنها, استفاده از سرریزهای قوسی بوده که با تغییر هندسه پلان وافزایش طول سرریز در عرض ثابت از کانال, ظرفیت عبور جریانبیشتر می گردد واین امر موجب کاهش یافتن خطر آبگرفتگی اراضیبالادست در مواقع سیلابی می شود. در این تحقیق آزمایشگاهی بهبررسی ضریب آبگذری و دبی خروجی سر ریز قوسی در پلان درمحدوده زوایای 30 تا 150 درجه پرداخته شده است. نتایج نشانمی دهد سرریز با زاویه 90 درجه دارای بیشترین ضریب دبی است.این در حالی است که سرریز با زاویه رأس 150 درجه به دلیل داشتنبیشترین طول موثر سرریز, بالاترین ظرفیت عبوری در مقایسه باسرریز نرمال را دارا می باشد. در انتها نتایج حاصله بصورت تغییراتضریب آبگذری و دبی بر حسب نسبت ارتفاع جریان به ارتفاع سرریزارائه شده است.

لینک کمکی