فایل word بام و نماي سبز راهکاري معمارانه جهت پايداري محيط زيست (نمونه ي موردي:ساختمان سبز درهامبورگ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بام و نماي سبز راهکاري معمارانه جهت پايداري محيط زيست (نمونه ي موردي:ساختمان سبز درهامبورگ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در جهان امروز شهر به عنوان مکان مطلوب برای ادامه ی زند گیتلقی می شود. که در طول زمان مورد هجوم مخاطرات زیست محیطیقرار گرفته اند. لازم به ذکر است این موضوع در کشورهای در حالتوسعه بیشتر به چشم می خورد. پایداری سبکی برای ایجاد محیطیجهت آسایش و رفاه زندگی بدون آسیب رساندن به محیط زیست وزندگی نسل آینده است. یکی از اهداف معماری پایدار حفظ محیطزیست و منابع طبیعی با بهره گیری درست و اصولی از طبیعتاست. مقاله ی فوق نقش و ضرورت مفهوم پایداری و معماری پایدار رابیان کرده و به تبیین بررسی یکی از روش های استفاده از منابعطبیعی که همان طراحی بام ها و نماهای سبز در ساختمان ها میباشد در راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی پرداخته است.یافته های این مقاله با شیوه ی جمع آوری کتابخانه ای و میدانی بهروش تحلیلی- توصیفی, موردی و کاربردی, به ترویج بهره گیری از سبک پایداری در طراحی های معمارانه پرداخته است. امید است باارائه ی نظرات سازنده در این زمینه بتوانیم گامی مهم در جهت حفظمحیط زیست و بهره گیری درست و به جا از منابع طبیعی برداریم.

لینک کمکی