فایل word بازيافت ضايعات پودر لاستيک با استفاده ازقارچ سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازيافت ضايعات پودر لاستيک با استفاده ازقارچ سفيد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ضایعات لاستیک به یک مشکل مهم دفع زباله در جهان تبدیل شدهاند و یکی از نگرانی های خاص در خصوص دفع زیست محیطی اینپسماندها, توسعه یدک روش میکروبی برای دفع آنها می باشد.دولکانیزاسیون میکروبی , یک راه امیدوارکننده برای افزایش بازیافتپسماندهای لاستیک و کمک به پاکسازی محیط زیست می باشد درای مقاله, از چندین میکروارگانبسم جهت دولکانیزاسیون استفادهشد که بدلیل حساس بودن آنها نسبت به مواد تشکیل دهندهلاستیک, از قارچ عامل پوسیدگی جهت سم زدایی پسماندهایلاستیک استفاده می شود. که در این مطالعه قارچ رسینیکیوم بی کلر,با بیشترین اثر و بالاتری ظرفیت در تخریب ترکیبات روماتیک درحضور پسماند های لاستیک, جهت سم زدایی آنها استفاده شد کهنتایج حاصله نشان داد که افزایشی در رشد سلولی باکتری تیوباسیلوس فراکسیدانس در حضور لاستیک تحت درمان با قارچرسینیکیوم بی کلر در مقایسه با لاستیک درمان نشده, بیانگرامکان پذیر بودن سم زدایی قارچی پسماند های لاستیک و رفع معضلزیست محیطی آن می باشد.

لینک کمکی