فایل word GIS و در استفاده آن در منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word GIS و در استفاده آن در منابع آب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظوراستفاده GIS برای مطالعه آب کشاورزی, کیفیت خاک و منابع آب زیرزمینی است. به منظور تعیین شدت بایابان زدائی یک منطقه و آب زیرزمینی یک منطقه با استفاده از مدل ایرانی MDPA و نرم افزار GIS بدین گونع عمل می گردد که با وزن دهی به لایه های اطلاعاتی ارزش هر لایه را در شاخص مورد نظر دخالت داده می شود و تأثیر آن را در بیابان زدائی و تعیین آب زیرزمینی بررسی می شود. در این تحقیق, نمونه برداری خاک در فواصل یک کیلومتر از یکدیگر به کمک دستگاه GPS از عمق 0-30 سانتیمتر انجام و مقادیر pH, Ec آن ها اندازه گیری شده, سپس با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انترپولاسیون مابین نقاط نمونه برداری شده اقدام به تهیه نقشه تغییرات شوری و Ph خاک اراضی زراعی در محیط GIS گردید. همچنین در این مطالعه از مدل SWAP در شبیه سازی نحوهتوزیع املاح در مطالعه خاک منطقه استان سمنان که منطقه ای با وسعت حدود 50 هزار هکتار در شرق سمنان است و با مشکلات شوری آب و خاک روبروست با استفاده از داده های آزمایشی در ایستگاه مطالعات سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی