فایل word اهميت و ضرورت حفاظت خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهميت و ضرورت حفاظت خاک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

فرسایش آبی و بادی دوعامل اصلی تخریب خاک می باشند. اما این دو فرآیند به تنهایی و بدون دخالت های انسانی موجب فرسایش طبیعی شده و خطرات زیادی را برای خاک ندارند. سایر علل اصلی فرسایش خاک تشدیدی شامل فشردی, اسیدی شدن , شوری, جنگل زدایی, چرای بیش از حد, کشت فشرده, مدیریت غلط و شهرنشینی می باشند. خاک نه تنها امنیت غذایی را فراهم می کند و حافظ منابع آب است روی آب و هوای جهانی نیز تأثیر می گذارد. خاک آلاینده های آب را کاهش داده و همچنین ذخیره گاه کربن است. نیاز به خاک از نظر اقتصادی در کشورهای درحال توسعه جهان بیشتر است چرا که در این مناطق کشاورزان محروم منابع کافی برای انجام شیوه های کنترل فرسایش ندارند و در نتیجه خطرات فرسایش خاک هم چنان روبه افزایش است. اگرچه در کشورهای توسعه یافته نیز سیاست ها و برنامه های اجرای حفاظت خاک مؤثری انجام شده است, اما همچنان توجه بیشتری لازم می باشد.

لینک کمکی