فایل word پردازش چهره هاي داراي بار هيجاني در کودکان بيش فعال و سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پردازش چهره هاي داراي بار هيجاني در کودکان بيش فعال و سالم :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اختلال نقص توجه/بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان است که مطالعات همه گیری شناسی میزان شیوع آن را در جمعیت عمومی از 4 تا 12 درصد کودکان برآورد نموده اند(مارک و همکاران, 2002 ). این اختلال به عنوان الگوی تکراری بیش فعالی, تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است و شدیدتر از آن است که قابل استناد به رشد طبیعی باشد(انجمن روانپزشکی آمریکا, 2000 ). برای تشخیصگذاری علائم باید حداقل شش ماه دوام داشته باشند و نخستین .( بار بعد از سه سالگی و قبل از هفت سالگی شروع شده باشد(مارک و همکاران, 2002).

لینک کمکی