فایل word بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در مورد خود آزمایی سینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در مورد خود آزمایی سینه دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در مورد خود آزمایی سینه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
 
بیماری سرطان علی رغم ده ها سال تحقیق مستمر هنوز یک معضل بزرگ برای بشر به شمار می رود‌. هر ساله بیش از یک میلیون نفر به سرطان مبتلا شده و نیم میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان می میرند‌. سرطان مانند بسیاری از بیماریها موجب بروز اضطراب می شود‌. تأثیر فیزیولوژیک و روانی سرطان روی بیماران و خانواده آنها منجر به تغییرات عمیقی در شیوه زندگی آنها می گردد‌. (1)
سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان در اکثر کشورهای دنیاست و در کشورهای توسعه یافته حدود   کل سرطانهای زنان را تشکیل می دهد‌. این سرطان علت مهم مرگ و میر زنان 45-40 ساله محسوب می شود‌. ( 2 )
طبق آمار بدست آمده از انیستیتو سرطان, سرطان سینه در ردیف دومین سرطان شایع در ایران است‌.
در سال 1367 از میان 1876 مورد بیمار مبتلا به سرطان 1339 مورد سرطان سینه تشخیص داده شده است‌. یعنی 7% از مجموع کل سرطانهای موجود در ایران را سرطان سینه تشکیل می داده است‌. ( 3 )
از آنجایی که 95% سرطانهای سینه و 65% سرطانهای ابتدایی سینه توسط خود زنان کشف می شود, اقدام سریع برای معاینه سینه و تشخیص زودرس این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است‌. خودآزمایی سینه یک روش بدون هزینه است که زنان باید برای تشخیص سرطان سینه انجام دهند و در واقع مهمترین فواید آن ارزان بودن و اجرای ساده آن در فواصل معین در منزل می باشد‌. ( 4 )
از آنجا که قدم اول در هر آموزشی, بررسی وضع موجود در برآورد سطح آگاهی جامعه مورد نظر می باشد و در هر برنامه ریزی آموزشی ارائه آمار جدید و مستند, اساس و لازمه کار می باشد, امید است با به کاری گیری نتایج این پژوهش در برنامه ریزی ها و طرح کشوری گامی در جهت ارتقا سطح سلامت و افزایش کارایی زنان برداشته شود‌.


فهرست مطالب                                                       

چکیده    
فصل اول : معرفی پژوهش
دلایل انتخاب موضوع    
بیان مسأله    
مروری بر مطالعات انجام شده در جهان    
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران    
اهداف پژوهش    
هدف کلی    
اهداف اختصاصی    
سؤالات و پیش فرضها    
متغیرهای بررسی و جدول متغیرها    
تعریف واژه ها    
فصل دوم : متدولوژی پژوهش
نوع پژوهش    
تکنیک جمع آوری اطلاعات    
ابزار گردآوری اطلاعات    
محیط پژوهش    
زمان پژوهش    
جامعه پژوهش    
روش نمونه گیری پژوهش    
نحوه اجرای پژوهش    
روشهای آماری    
برنامه جمع آوری اطلاعات    
ملاحظات اخلاقی    
پیش آزمایی تحقیق    
مشکلات و محدودیت ها    
فصل سوم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش    
جداول و نمودارها    
بحث و نتیجه گیری    
پیشنهادات    
منابع مورد استفاده    
پیوست ها و ضمائم

 

منابع
 
1.    عزیزی, فریدون‌. اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران, نشر اشتیاق, سال 1379‌.
2.    اکبری, اسماعیل. حریرچی, ایرج‌. ادغام تشخیص زودرس سرطان سینه در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی‌. مجله نبض, سال ششم, اسفند 1375‌.
3.    عابد زاده, معصومه‌. بررسی دانش و نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان تهران در مورد معاینه کلینیکی پستان, پایان نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد مامایی‌.
4.     و 5‌. غضنفری, زهرا و همکاران‌. بررسی میزان آگاهی و نگرش آموزگاران زن شهر کرمان در زمینه ‌خود آزمایی پستان‌. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان, سال دوم, شماره ششم, سال 1374‌.
6.    سید فاطمی, نعیمه‌. تبریزی مقدم, فاطمه‌. بررسی دانش و نگرش دبیران زن در مورد غربالگری سرطان سینه‌. خلاصه مقالات اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای واگیر, 10-7 آبان 1381, تهران, مرکز همایش های رازی‌.
7.    علی محمدی, محمد و دادخوداه‌. بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد زنان شهر اردبیل در مورد خودآزمایی پستان‌. مجله آموزشی – پژوهشی نسیبه ساری‌. دانشکده پرستاری و مامایی, سال دوم, شماره سوم و چهارم, تابستان و پاییز 1381‌.

لینک کمکی