فایل word مديريت دانش و موانع آن در سازمانهاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت دانش و موانع آن در سازمانهاي آموزشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت و اهمیت آن را در سازمانهای آموزشی موردبررسی قرار میدهد. هرچند در سالهای اخیر, مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارتبرخوردار گردیده است, اما به نظر میرسد هنوز در ارتباط با به کارگیری آن در سازمان آموزشی, ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به بعضی از کارکردها و پیادمدهای مدیریت دانش در آموزش و سازمانهای آموزشی,ضمن تبیین لزوم و ضرورت مدیریت دانش در آموزش, دستاندرکاران مؤسسات آموزشی را به استفاده از مدیریت دانش درسازمانها و مؤسسات آموزشی ترغیب کرد

لینک کمکی