فایل word بررسی مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

پژوهشهای عملی هر چند ناچیز باشد, قابل توجه است. که اگر چیزی بر دانستنیها نیافزاید, کم ننموده و اگر برای پیشرفت دانش راه تازه‌ای باز ننماید, مسدود هم نمی‌کند. آنها که با بضاعت مختصر علمی قدم اول را برمی‌دارند, بالطبع در پی قدم دوم بوده و بدنبال اندوخته بهتری می‌روند.
اگر به بخش ترکیبات آرسنیکی این پروژه تحقیقاتی, اجمالی شود. اهمیت این ماده در دانش دامپزشکی محرز می‌گردد.
با علم به اینکه داروهای آرسنیکی قسمت عمده‌ای از داروها را تشکیل داده و صنعت داروسازی هر روز ترکیبات گوناگونی را از این دارو به بازار می‌فرستد, مطالعه و بررسی آن خصوصاً از نظر سم شناسی شایان توجه می‌باشد.
از سالها قبل مسأله اعتیاد بوسیله این دارو مورد دقت علما فن بوده و عده‌ای برای چالاکی و تقویت از آن استفاده می‌کردند. حتی در روم قدیم, بخصوص زنها برای طراوت و وجاهت ظاهری متوسل به این دارو می‌شدند.
و یا برای انبساط و نشاط سگهای پرقیمت شکاری و یا پاسبان و یا حیواناتی که می‌خواستند آنها را فربه و چالاک به مشتری عرضه نمایند, بدون اینکه توجه به خطرات و زهرآگینی آن داشته باشند از این دارو استفاده می‌کردند.
در رابطه با زهرآگینی آرسنیک, زنها و ندیمه‌های سابق گرداننده اصلی این کشمکش بوده و حتی اطلاعات سم شناسی آنان بیش از گیاه‌شناسان و متخصصین شناسی زمان خود بوده است.
نمونه‌های تاریخ شاهد این مدعا می‌باشد. از آن جمله کاترین دومدیسی‏, ملکه فرانسه, دختران بورژیا, کاترین ملکه روسیه و امثال آنها که برای نابود کردن و انتقام کشیدن و انجام مقاصد شیطانی خود متوسل به زهر می‌شدند و جنایات بیشماری مرتکب شده‌اند. اینان دستگاه و تشکیلات وسیعی برای جمع‌آوری و شناسایی زهرهای مهلک در اختیار داشتند.
آرسنیک از زهرهای کشنده‌ای است که قرنها پیش, بوجود آن پی برده‌اند و در حیوان یا انسان برای  تبهکاری و یا خودکشی استفاده کرده‌اند.
تاردیو  288 موردی زهرآگینی در انسان و یا حیوان یادداشت کرده است که 195 مورد آن بوسیله  اسید آرسنیو انجام شده است (3). چون کمترین مقدار این زهر در بدن از راه تجزیه شیمیایی حتی مدتی پس از مرگ هم تشخیص داده می‌شود لذا امروزه تبهکاری کمتری با این زهر اتفاق می‌افتد و بیشتر توجه به خواص درمانی آرسنیک معطوف می‌باشد.فهرست مطالب
                                     
فصل اول/ مقدمه
1-1- مقدمه    1
فصل دوم/ کلیات
2-1- تاریخچه    4
2-2- خواص عمومی     7
2-3-خواص حیاتی و اثرات آرسنیک در بدن و اعضا     11
2-3-1- اثر بر روی پوست     13
2-3-2- اثر بر روی تغذیه    13
3-3-3- اثر بر روی کبد    14
2-3-4- اثر بر روی دستگاه گردش خون    14
2-3-5- اثر بر روی اعصاب     14
2-3-6- اثر بر روی استخوانها و نمو بدن    15
2-3-7- اثر بر روی سوخت و ساز بدن    16
2-3-8- اثر بر روی دهان و دندان    16
2-3-9- اثر بر روی کلیه     17   
2-4- سمیت ترکیبات مختلف آرسنیکی     18
2-4-1- ترکیبات معدنی یا کانی     22
2-4-2- ترکیبات آلی     23
2-5- توکسیکوکنتیک آرسنیک    38
2-5-1- جذب    38   
2-5-2- توزیع و تجمع آرسنیک در بدن    40   
2-5-3- دفع آرسنیک    44   
2-6- تحمل بدن در مقابل آرسنیک    47
2-7- اعمال دفاعی بدن در مقابل آرسنیک    48
2-8- سبب شناسی     49
2-8-1 مسمومیت جنائی    49   
2-8-1- مسمومیت اتفاقی    50
2-8-3- مسمومیت دارویی    51
2-9- درجات مسمومیت به (درجات صحیح مسمومیت)    55
2-9-1- سمیت حاد تا تحت حاد    55
2-9-2- سمیت مزمن و تحت مزمن    57
2-9-3- سمیت آرسنیک در گونه‌های مختلف حیوانات    60
2-10- مکانیسم عمل     61
فصل سوم/ جمع بندی و نتیجه‌گیری
3-1- علائم بالینی     64
3-1-1- علائم در مسمومیت‌های فوق حاد    64
3-1-2- علائم در مسمومیت‌های حاد     65
3-1-3- علائم در مسمومیت‌های تحت حاد    66
3-1-4- علائم در مسمومیت‌های مزمن    67
3-2- یافته‌های آزمایشگاهی    68
3-3- درمان و پیش آگهی    72
فصل چهارم/ منابع
الف- منابع فارسی     85
ب- منابع انگلیسی    86

 

منابع فارسی

1-    اخوال, عبدالمجید (1369) اثردرمانی B.A.L در مسمومیت‌های آرسنیکی سگ , پایان نامه شماره 594, صفحات : 32, 36 و 45 تا 51 (دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران).
2-    شیمی , احمد (1366)دامپزشکی , صفحات 54 تا 57 (انتشارات سازمان دامپزشکی کشور).
3-    ملک. محمود (1375) بررسی درباره مسمومیت حاصله از آرسنیک و درمان آن در دامهای کوچک, پایان نامه شماره 254, صفحات 1 تا 8 و 12 تا 30 (دانشکده دامپزشکی  دانشگاه تهران).
 

منابع انگلیسی

 4- Anderson, W.A.D.& Thomas, M.S (1980). Synopsis of Pathologhy,   Edn., (CVM Publication Ltd., London).
5- Booth, N.H & Mcdonald, L.E.(1986). Veterinary pharmacology and Therapeutics,   End., PP:922-923 (Iowa state University Press, New York).
6- Charboneau, S.M.(1990). Arsenic Infection. Metabolism of Orally Administered Inorganic Arsenic in the Domestic Animal Toxical Lett, 24(2):107-113.
7- Chardrasoma, p.& =Thomas, M.S.(1995). Concoise of Pathology,   Edn., PP.: 180-276 (W.B.Saunders publication Ltd., Philadelphia).
8- Clarke, E.G.C & Clark, M.L.(1990). Garners Veterinary Toxicology,   End., PP.: 14-21-22-32-33-44-47-48-50 (Wilkins Company Baltimore Publication, Ltd., London).
9- Crecelius, E.A.(1992). Changes in the Chemical Separation of Arsenic Following Ingestion by Man. Environ Health Prespect, 25:147-150.
10- Ettinger, S.J. & Feldman, E.C.(1995). Text Book of Veterinary Internal Medicine,   End., PP: 320 (W.B.Saunders, philadelphia).
11- Ettingers, S.J. & Feldman, E.C(1996). Text Book of Veterinary Internal Medicine,   Edn., PP.: 196,470-471 (W.B.Saunders, philadelphia).
12- Hornfeldt, C.S. & Borys, D.J.(1996). In Organic Arsenic Poisoning in Bovine. Journal of Toxicology, 56(3): 20-24.
13- Hoskins, J.D.(1998). Thiacetaramide and it’s Adverse Effects. Journal of Toxicology, 59(4): 131-134.
14- Humphreys, D.J. (1988).Veterinary toxicology,   Edn., PP.: 19-23 (W.B.Saunders, philadelphia).
15- Kirk, R.W. (1990). Current Veterinary therapy x. domestic Animal practice,  Ehd., PP.: 159-161 (W.B.Saunders, philadelphia).
16- Manahan, S.E.(1994). Toxicological chemistry,   Edn., PP.: 260- 261, 282-284 (W.B. Saunders, philadelphia).
17- Morgan, R.V.(1998). Small Animal Practice,   Edn., PP.: 1317-1318 (Churchilll Livingstone Inc., London).
18- Neiger, R.D. & Osweiler, G.D. (2001). Arsenic Consentrations in Tissues and Body Fluid of Dogs on Chronic Low- Level Dietary Sodium Arsenic. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 38:334-337.

لینک کمکی