فایل word بررسی فیزیولوژی گوارش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی فیزیولوژی گوارش دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فیزیولوژی گوارش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


فهرست
فصل 1- اصول عمومی عمل دستگاه گوارش
1-1 خصوصیات عضله صاف لوله گوارش
2-1 کنترل عملکرد دستگاه گوارش
فصل 2- حرکات در لوله گوارش
فصل 3- ترشحات در لوله گوارش
فصل 4- هضم و جذب


فصل اول – اصول عمومی دستگاه گوارش
Hot point فصل اول
1.    امواج آهسته یا ریتم الکتریکی پایه
2.    پتانسیل عمل در لوله گوارش
3.    نقش سیستم عصبی تتریک
4.    انواع هورمون ها ی لوله گوارش اعمال انها
5.    جریان خون لوله گوارش
 
باز جذب می شود.

بانک تست
1- مکانیسم جذب فروکتوز در روده کدام است؟ (ارشد فیزیو87)
الف- انتشار تسهیلی    ب- انقال فعال اولیه    ج- انتقال فعال ثانویه    د- انتشار ساده
2- کدام عبارت زیر درباره جذب آهن درست است؟ (ارشد فیزیو 85)
الف- جذب آهن سه ظرفیتی سریعتر از دو ظرفیتی است.
ب- محل اصلی جذب آهن, انتهای روده باریک است.
ج- مقداری از اهن جذب شده وارد میتوکندری سلولهای پوششی روده باریک می شود.
د- میزان جذب آهن در روده باریک همواره مقدار ثابتی است.
3- اگر هم انتقالی سدیم – گلوکز معیوب شود کدام یک از حالت های زیر رخ می دهد؟ (ارشد فیزیو 81)
الف- دفع آب از طریق لوله گوارش کم می شود.
ب- دفع آب از طریق لوله گوارش زیاد می شود.
ج- سو جذب برای فروکتوز بوجود می آید.
د- سو جذب برای پنتوز در روده ایجاد می شود.
4- کدامیک از ترکیبات زیر در کولون ترشح می شود؟ (ارشد فیزیو 80)
الف- گالاکتوز    ب- فروکتوز    ج- اسیدهای آمینه    د- سلولز

لینک کمکی