فایل word بررسی عمل سقط جنین از دیدگاه پزشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی عمل سقط جنین از دیدگاه پزشکی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی عمل سقط جنین از دیدگاه پزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینه جلوگیری از باروری وجود دارد , بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی , بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه 14% کاندوم را جز روشهای EC می دانستند, 32% افراد  IUD و 83% افراد HD))OCP را جز روشهای EC می دانستند. 7% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ,‌خونریزی و لکه بینی 63% ,‌ترومبو آمبولی 31% , سردرد 70% توسط بقیه ذکر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ,‌83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. 41% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ,‌41% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز         می دانستند ,‌50% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.
در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن , ازدواج و سابقه‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت  (P<0/0001) . آگاهی با کاهش سن و کاهش سابقه طبابت بیشتر می شد, همچنین آگاهی افراد مجرد بیشتر بود و
آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.5/40 % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.فهرست مطالب

    فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات
    بیان مسئله
    اهداف طرح
1-    هدف اصلی
2-    هدف جزیی
3-    سوالات
4-     فرضیات
    فصل دوم: بررسی متون
    لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)
    تاریخچه روشهای EC
    روشهایی که می‌توان جهت EC به کار برد.
    مکانیسم اثر در روشهای EC
    میزان مجاز استفاده از روشهای EC
    عوارض استفاده از روشهای EC
    موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC
    مطالعات مشابه انجام شده
    فصل سوم: روش بررسی
    جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق
    نوع مطالعه
    جمعیت مورد مطالعه
    الف) تعریف جامعه مورد مطالعه
    ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه
    ج) روش نمونه‌گیری
    حجم نمونه و شیوه محاسبه آن
    مکان و زمان انجام مطالعه
    روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح
    روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
    مشکلات و محدودیتها
        فصل چهارم: نتایج
    نتایج
        فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
    بحث و نتیجه گیری
    پیشنهادات
    منابع
 


منابع:

1) Marcos Arevalo, Victoria jennirgs IMPA statement of Emergency contraception             International planned parethood Federation. June 2000 vol 34 Nomber 3 p1-4
2) Katherine word, Angela deneris, Emergency contraception preventing unintended            pregnancy. The nurse practitioner Nov 1997 vol220 No.11 p34-36
4) Melanie A.Gold ,Do. Pediatric clinic of North America prescribing and managing               oral contraceptive pills and emergency contraception for adolescents Aug 1999 vol
46 No 4 page 695-717
5) Rundy Ellenwerthe imer MD.Emergency postcoital contraception Amercan fomilly
physician 2000 Nov p 1-8
6) Golden NH, seigel WM, Fisher M Emergency contraception pediatrician’s knowledge,
outitudes, and opinions, (Abs) pediatrics feb 2001, 107 (2) Page 287-292
7) Julie Nielsen lindsey Emergency contraception: Attitudes and practices of primary
care doctors in northe caroline NCMJ Mag/ June 2001 vol 62 Nom 3 Page 158-162
9) Ano Longer, cynthia Harper Emergency contraception in Mexicocity: what Do health
care providers and potentials users know and think about it? Contraception 1999 No 60
Page 233-241
10) Henry P.Becton Emergency contraception: the nursc’s role in provinding postcoital
options (Abs)  I-obstet- Gynecol-Neonatal-Novs- 1997 Mar-Ap/ 2002 p: 145-52
11) Peter B.Gichangi, Joseph G.Kotonja  knowledge, Atitiudes, and practices regarding
Emergency contraception Among Nurses and Nursing students in two hospitals in Neurobi,
Kenya. Contraception Apr 1999 59 (4) Page 253-256
12) Hari Pasad N knowledge of emergency contraception among phatmacists and doctor
in Durban, south Africa (Abs) Eurj contraception repord health care 2001 Mar: 6(1) p 21-
26
14) sherman cA, Harvegsm oreagon center: USA Emergency contraceptin: knowledge and
attetndes of health care provider’s in a health maitenance organization (Abs) Womans Health
issues 2001 Sep. Oct: 11
 
3- عمید, گیلدا, معینی. بررسی موارد سقط عمد در مقایسه باسقطهای خودبخودی در بیمارستان روئین‌تن آرش در مهر 71 تا 74- مجله پزشکی قانونی- اردیبهشت و خرداد 78 شماره 16 صفحه 16
8- مرندی علیرضا؛ لاریجانی باقر و همکاران
 کتاب سلامت در جمهوری اسلامی ایران, انتشارات یونیسف سال 1377 صفحه 119
13- اسحاقیه, شهرام؛ باقیانی
 بررسی بینش, آگاهی و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت

لینک کمکی