فایل word بررسی جمعیت و تعادل اکولوژیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی جمعیت و تعادل اکولوژیکی دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی جمعیت و تعادل اکولوژیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

همه موجودات زنده برای رشد وزنده ماندنشان به غذا, آب, مکان وانرژی نیازدارند رشد افراد جمعیت همچنین به این عوامل فیزیکی وابسته است.کمیابی هر یک از این عوامل می‌تواند یک عامل محدود کننده برای پیشرفت رشد جمعیت باشد. بیشترین جمعیتهای حیوانی در تعادل با سیستم طبیعی زندگی می‌کنند و در یک دوره زمانی اندازه جعیتشان تقریبا ثابت باقی می‌ماند انسان بطور ابتدایی یک حیوان است و برای بقا و رشد به غذا آب, مکان, انرژی وغیره نیاز دارد.
اما او طبیعتا از سایر حیوانات متفاوت است. او این قابلیت را دارد که محیط فیزکی را به نفع خود تغییر دهد نظریه‌های مختلفی در مورد آینده انسان وجود دارد. آیا او قادر خواهد بود با مفاهیم طبیعی جمعیتش را کنترل کند یا قوانین طبیعت که در تنظیم جمعیت حیوانات حاکم است به نظرمی‌رسد که برای انسان مورد توجه باشد.
شرایط رشد جمعیتها
غذا, آب, هوا, انرژی, مکان و پناهگاه ‌نیازهای فیزیکی اولیه همه موجودات زنده من جمله انسان است. جمعیت هر ارگانیسم زنده‌ای به منبع کافی از همه این عوامل وابسته است.
هر تغییر مهم در هر یک از این عوامل یک عامل محدود کننده برای رشد بیشتر جمعیت در یک محیط معین می‌شود.

 

فهرست مطالب

1-    جمعیت و تعادل اکولوژیکی     1
2-    شرایط رشد جمعیت‌ها     1
1-2- غذا     2
2-2- انرژی     3
3-2- هوا     7
4-2- مکان و قلمرو خواهی     8
5-2- آزمایش ایملن     15
3- جمعیت در یک اکوسیستم     17
1-3- تعامل جمعیت پارامیسیوم و مخمر     22
4- وابستگی جمعیت‌ها به یکدیگر     23
5- جمعیت انسان همچون قسمتی از اکوسیستم طبیعی     28

لینک کمکی