فایل word بررسی تاثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

خلاصه

تولید مثل کارآمد یکی از فاکتورهای مهم در تولید اقتصادی گاو شیری می باشد. عملکرد ضعیف تولید مثل یکی از موضوعات مهم در اقتصاد گاو شیری در دنیا می باشد.آندومتریت به علل مختلفی روی می دهد که عفونت های باکتریایی اغلب به عنوان دلیل اصلی ناباروری شناخته می شوند.تشخیص و درمان آندومتریت سالهاست که مورد بحث می باشد. مشاهدات عملی, ارائه تعاریف متفاوت توسط محققین مختلف, روشهای مختلف تشخیصی, کلینیکی و یا پاتولوژیکی, اهداف درمانی مختلف از عواملی هستند که مورد بحث می باشند.
درمطالعه حاضر اثر تزریق داخل رحمی آنتی بیوتیک بعد از تلقیح مصنوعی در گاوهایی با سابقه عفونت رحمی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 200 رأس گاو هلشتاین با سابقه آندومتریت انتخاب گردیدند, تعداد 100رأس آنها 24 ساعت بعد از تلقیح مورد تزریق داخل رحمی آنتی بیوتیک قرار گرفتند و 100 رأس نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. گاوهای انتخاب شده یا دچار آندومتریت بالینی پس اززایش بودند و یا گاوهای واکلی بودند که سابقه عفونت های رحمی داشتند. ترشحات رحمی ـ سرویکسی, اندازه شاخ های رحم و سرویکس به عنوان فاکتور مهم جهت تشخیص آندومتریت مورد بررسی قرار گرفت. میزان 1 میلیون واحد پنی سیلین G   پروکائین  محلول در20 میلی لیتر آب مقطر در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
در مطالعه حاضر فاکتور نوبت زایش و نوبت تلقیح در هردو گروه درمانی و کنترل مشابه انتخاب گردید. میزان باروری در گاوهای گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب 33 درصد و 20 درصد بود (P<0.05). به نظر می رسد که تزریق داخل رحمی آنتی بیوتیک درگاوهای شکم اول دارای اثر قابل ملاحظه ای نیست (P>0.05 ). اما در گاوهای شکم دوم و بالاتر درگروه درمانی دارای اثر قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه کنترل بود ( P<0.05 ).
تزریق داخل رحمی آنتی بیوتیک باعث افزایش میزان باروری درتلقیح دوم و بالاتر گردید
(P<0.05), اما استفاده از این روش درمانی درتلقیح اول تأثیری بر روی میزان باروری نداشت
(P>0.05 ).
طبق بررسی انجام گرفته نتیجه گیری می شود که تزریق داخل رحمی پنی سیلین 24 ساعت بعد از تلقیح درگاوهای شکم دوم و بالاتر و تلقیح دوم و بالاتر باعث افزایش میزان باروری می گردد. اما این روش درمانی دارای اثر مثبتی بر روی باروری درتلقیحات بعدی نبود, و در واقع گاوهایی که در تلقیح همراه با آنتی بیوتیک بارور نشدند استفاده از آنتی بیوتیک در تلقیحات بعدی درآنها نیز بی اثر می باشد.فهرست عناوین
                                       
خلاصه فارسی
پیشگفتار
فصل اول
الف ـ باروری و ناباروری     1  
ب ـ دوره پس از زایش      3
ب ـ 1ـ بازگشت فعالیت چرخه ای      5
 ب ـ1 ـ 1ـ عوامل موثردر بازگشت فعالیت سیکلیک      6
ب ـ2 ـ جمع شدن رحم      7
 ب ـ2ـ نقش   در جمع شدن رحم      8                  
ب ـ3ـ ترمیم آندومتر     10
ب ـ4ـ حذف آلودگی باکتریایی      11
ج ـ ایمنی دستگاه تولید مثلی      14
ج ـ1ـ مکانیسم های دفاعی رحم      16
ج ـ1 ـ2ـ مکانیسم های دفاعی رحم درپریود پس از زایش     17
د ـ عفونت های رحمی      18
د ـ1ـ عفونت های غیر اختصاصی رحم      19
م- بازگشت مکرر به فحلی    20
م ـ1ـ علل برگشت به فحلی     21
م ـ1ـ1ـ نارسایی در تخمک گذاری     22
م ـ1ـ2ـ نارسایی باروری      23
م ـ1ـ3ـ مرگ زودرس رویان      23
فصل دوم
الف ـ آندومتریت     26
الف ـ1 ـ سبب شناسی      27
الف ـ1 ـ 1 ـ جفت ماندگی      28
الف ـ1 ـ 2 ـ سخت زایی      29
الف ـ1 ـ 3 ـ بازگشت فعالیت طبیعی و سیکلیک تخمدان ها      31
الف ـ1 ـ 4 ـ فصل سال و بار میکروبی      32
الف ـ1 ـ 5 ـ شرایط بدنی     32
الف ـ1 ـ 6 ـ میزان شیر     32
الف ـ1 ـ 7 ـ بیماریهای متابولیک     .32
الف ـ1 ـ 8 ـ جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی      32
الف ـ2 ـ باکتریولوژی آندومتریت     .32
الف ـ3 ـ پاتوژنز    .34
الف ـ4 ـ پاتولوژی     .37
الف ـ 5 ـ علائم بالینی     .39
الف ـ6 ـ تشخیص آندومتریت      41
ب ـ درمان آندومتریت     .43
ب ـ 1ـ درمان داخل رحمی      46
ب ـ1 ـ1 ـ انتخاب زمان مناسب جهت انفوزیون ترکیبات ضد میکروبی به داخل رحم     49
ب ـ1 ـ2 ـ اثر تجویز رحمی ترکیبات ضد میکروبی بر طول سیکل استروس     53
ب ـ1 ـ3 ـ اثر تحریک کنندگی محلول آنتی بیوتیک بر روی رحم     .53
ج ـ ترکیبات رایج مورد استفاده داخل رحمی     .54
ج ـ1 ـ آنتی بیو تیک ها      54
ج ـ1 ـ1 ـ تتراسیکلین ها      54
ج ـ1 ـ2 ـ پنی سیلین ها     .55
ج ـ1 ـ3 ـ آمینوگلایکوزید ها و سولفانامید ها      56
ج ـ2 ـ آنتی سپتیک ها     .56
ج ـ2 ـ 1ـ لوگل      57
ج ـ2 ـ2 ـ بتادین      58
ج ـ3 ـ درمان هورمونی      58
ج ـ3 ـ1 ـ پروستاگلندین ها      59
ج ـ3 ـ 2 ـ گنادوتروپین ها     61 
ج ـ3 ـ 3 ـ استروژن ها      61
ج ـ4 ـ  درمانهای جدید      62
ج ـ4 ـ1 ـ عصاره و عناصر PMN     62
ج ـ4 ـ2 ـ آندوتوکسین ها      63
ج ـ4 ـ3 ـ سرم,‌پلاسما و سرم هایپرایمیون     .63
ج ـ4 ـ4 ـ لیدیوم کا- ال- پی      64
فصل سوم
مواد و روش کار     .65
فصل چهارم
نتایج      68
فصل پنجم
بحث     .75
خلاصه انگلیسی      82
منابع      83منابع

1) شمس اسفند آبادی - ناصر, 1370, پایان نامه جهت دریافت دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران, 1993
2) ملکان ـ مهیار, 1379, پایان نامه جهت دریافت دکترای دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی ـ  واحد گرمسار

3) Aehnelt E., and Konerman H., 1963, Intrauterine Antibiotic treatment in Oestrus Animals in conncetion with Insemination, Vet Med Nachtichten 2, 78-96.

4) Archbald L.F., Tasi I.F., Thatcher W.W., Tran T. Wolfsdorf K., Risco C., 1998, Use of plasma concentrations of 13, 14-dihydro, 15-keto-PGF2 alpha ( PGFM ) in the diagnosis of subclinical endometritis and ats relationship to fertility in postpartum dairy cow, Theriogenology, Vol.49, 1425-1436.
 
5) Arthur G.H., Noakes D.E., Pearson H., Parkinson T.J., 1996, Veterinary reproduction and Obstetrics, W.B., saunders Co., 7 th ed, 391-394, 387-422.

6) Booth N.H., Mcdonald L.E., 1988, Veterinary pharmacology and therapeutics, Iowa state university press/ Ames, 6th ed, 774-776.

7) Bretzlaff K., 1987, Rationale for treatment of endometritis in the dairy cow, A Review, Vet. Clin. North Am, Food Anim. Pract.3, 593-607.

8) Carlton W.W., McGavin M.D., Thomsons Special veterinary pathology, Mosby Publ., 2 nd ed.

9) Cohen R.O., Bernstein M., Ziv g., 1995, Isolation and antimicrobial susceptibility of Actinomycess pyogenes recovered from the uterus of dairy cows with retained fetal membranes and post parturient endometritis, Theriogenology, Vol.43, 1389-1397.

10) Dairyman H., 1990, Dairy cattle fertility and sterility, W.D.Hoard & Sons, 5-7, 85-89.

11) Dohmen M.J.W., Lohuis J.A.C.M., Huszenicza G.Y., Nagy P., Gacs M., 1995, The relationship between bacteriological and clinical findings in cows with subacute or chronic endometritis, Theriogenology, Vol.43, 1379-1388.

12) Dohmen M.J.W., Huszenicza G.Y., Fodor M., Kulcsar M., and et al, 1996, Bacteriology and fertility in healthy postpartum cows with acute endometritis, Proceedings of 19th world Buiatrics Congress, Edinburgh, 238-240.

13) Gershwin L.J., Krakowka S., Olsen R.G., 1995,  Immunology and Immunopathology of Domestic Animals, Mosby Publ, 2 nd ed., 3-5 , 19-26.

14) Gilbert R.O., Schwark W.S., 1992, pharmacologic considerations in the management of peripartum conditions in the cow, A Review, Vet. Clin. North Am: Food Anim. pract., Vol.8, No.1, 29-56. 

15) Ginther O.J., and Meckley, P.E., 1972, Effect of Intrauterine infusion on length of Diestrus in cows and mares, Vet. Med. Small Anim Clin, 67, 751-754.

16) Gonzalez H.E., Crowell W.A., Caudle A.B., Thompson F.N., 1985, Morphometric studies of the bovine uterus: Microscopic lesions and retrospective reproductive history, Am J Vet Res, Vol.46, No.12, 2588-2595.

17) Grunert E., Schulz, L.C., and Esser J., 1973, The effect of intrauterine injections of Iodine Solutions on the durations of the Oestrous cycle in cows. J Repord fertil 33,
497-499.

18) Hady P.J.H., Lloyd J.W., Kaneene J.B., 1993, Antibacterial use in lactating dairy cow, A Review, J.A.V.M.A., Vol.203, No.2, 210-220.

19) Hafez B., Hafez E.S.E., 2000, Reproduction in farm animals, Lippincott Williams and wilkins, 7th ed.

20) Hansel W., and Dowd J.P., 1986, New concepts of the control of corpus luteum function, J.Repord. Fert., No.78, 355-768.

21) Hoedemaker M., 1998, Postpartal pathological vaginal discharge : To treat or not to treat? A Review, Reprod. Dom. Anim., Vol.33, 141-146.

22) Howard J.L., Smith R.A., 1999, Current veterinary therapy 4: Food Animal Practice, W.B. Saunders Co., 4 th ed., 571-576.

23) Hussein A.M., 1989, Bovine uterine defense mechanisms, A Review, J.Vet.Med. Series B, Vol.36, 641-651.   

24) Hussein A.M., Daniel R.C.W., Oboyle D., 1990, Postpartum uterine flora following normal and abnormal puerperium in cows, Theriogenology Vol.34, No.2, 291-302.

لینک کمکی