فایل word بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:

عفونتهای ادراری یکی از شایعترین عفونتهای دوران کودکی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسکار کلیوی است (بخصوص در نوزادان کودکان) که ممکن است عملکرد کلیوی را مختل کرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون, نارسایی کلیه و کاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسکار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسکار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسکن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسکن DMSA می‌باشد ولی از آنجا که سونوگرافی بدون ضرر, در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بکار رود. در این پایان نامه که بطریق کارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی کلیه و اسکن DMSA در تشخیص اسکار کلیوی در کودکان انجام گردیده است. 31 بیمار در فاصله زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسکن DMSA و سونوگرافی حداکثر دو روز بوده است. کلاً 62 کلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسکن DMSA و توسط یک رادیولوژیست و با دو نوع پروب فرکانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافی   انجام گرفت.
20 بیمار مونث (65%) و 11 بیمار مذکر (35%) بوده‌اند. سن بیماران بین یک ماه تا 5 سال بود. در نتیجه اسکن 22 کلیه اسکار کلیوی گزارش شد که 13 کلیه حاوی اسکارهای متعدد و 9 کلیه حاوی اسکار منفرد بودند در نتیجه سونوگرافی 12 مورد از این موارد مثبت اسکن هم اسکار گزارش شد. گزارش اسکار سونوگرافی بر اساس وجود 5 کرایتریا بود 1- نزدیکی اکوی سینوس به کورتکس 2- خوب دیده نشدن پیرامیدها 3- نامنظمی حدود 4- خوب دیده نشدن اکوی کپسول کلیه 5- اتساع کالیسی تمام مواردی که در اسکن اسکار داشته و در سونوگرافی بدون اسکار بودن حاوی اسکار منفرد بودند. با توجه به نتایج بدست آمده سونوگرافی در این مطالعه از حساسیت (%89) sensitivity و ویژگی (%86) specifiy و دقت (%83)accuracy برخوردار بوده است میزان (%89)ppv و NPV در حدود (%54) گزارش گردیده است که می‌توان با توجه به ضریب توافق %61 سونوگرافی اسکن DMSA در تشخیص اسکار کلیوی سونوگرافی را بعنوان یک روش تشخیصی مفید جایگزین اسکن DMSA نمود.


فهرست مطالب

فصل اول
کلیات    
پیشگفتار    
اسکار کلیه    
ارزیابی اسکار کلیه    
درجه‌بندی اسکار کلیه    
روشهای ارزیابی اسکار کلیه    
IVP    
اسکن DMSA    
سونوگرافی    
فصل دوم
اهداف و فرضیات    
فصل سوم
روش مطالعه    
فصل چهارم
نتایج    
سن      
جنس    
بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسکن DMSA    
فصل پنجم
بحث    
نتیجه و پیشنهاد    
منابع    References:

1) Rushton. HG & Greenfield. SP. "urinary tract infections in children". The pediatric clinics of northamerica. (Pediatric urology), From WB Sanunders Company philadelphia, u>A, 1997:1133-1169.
2) Shanon A & Feldman W & MC Donald peter. "Evaluation of renal scars by Technetium labeiled dimer captosuccinic of podiatrics. 1992; 120: 399-403.
3) Dairy Benador. MD & Nadine Benador. MD & Daniel O.Slosman. MD&Daniel Nussle. MD & Bernadette Mermillod, BSC and Eric Girardin MD. "Cortical sintigraphy in the evaluation of renal parenchymal changes in children with pyelonephritis". The journal of pediatrics january". 1994; 124: 17-20.
4) Alfred B.Kurt2 & william D.Middeton: ultrasound. First Edition. 1996; 401-404.
5) C.KEITH HAYDEN & LEONARD E.SWISCHK: Pediatric sonography, second Edition. 1993; 312-319.
6) RICHARD. E BEHRMAN & R. KLIEGMAN. GENSON NELSON TEXT BOOK of pediatric. "urinary tract Infection". 16 th. 2000. chapter 546: 1621-1625.
7) B. P BARRY & N. HALL & E.CORNFORD & etal: Improved ultrasound Detection of Reral scarring in children following urinary tract Infection". elinical Radiology journal. 1998: 141-751.
8) Stokland E.Hellstrom& M.Hansoons etall: Reflux nephropathy in children". British Medical journal. 1994: 235-239.
9) Strifejl & Bissetgs & kirks etal: "Nuclear cystography and renal sonography". American journal of Roentgenology 1989; 152:115-119.
10) MT christian & Jhmc coll & JR Mackenzie. "Risk assessment of renal cortical scarring with urinarytract infection by clinical features and ultrasonography" Arch Disease child hood. 2000; 82: 376-380.
11) Scherzhc & Downstm & caesar R. "The selective use of dimer captosuccinic Asic renal scans in children with vesoureteral reflux". Journal of urology 1994, 152: 628-631.
12) Jodalu & sverker H: "urinary Tract Infection pediatric nephrology".martin Barrat. four Edition. 1999; 835-850.
13) Melis-k & vandeviver- J & Hoskents-C & etal. "Involvement of the renal paranchyma in acute urinary tract Infection: The contribution of 99 mtc dimercaptosuccinic acid scan; 1992 Jul: 151(7): 536-539.

لینک کمکی