فایل word ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

1.    مقدمه
2.    تاریخچه
3.    تعریف ارتقای سلامتی
4.    empowerment & impowerment
5.    تعاریف کاربردی ارتقا سلامتی
6.    دیدگاههای ارتقای سلامتی
7.    ارتقای سلامتی و بهداشت عمومی جدید
8.    ارتقای سلامتی و آموزش بهداشت
9.    ایدئولوژیهای موثر بر ارتقای سلامتی
10.    ارتقای سلامتی و بازاریابی اجتماعی
11.    اصول ارتقای سلامتی بر اساس منشور اوتاوا
12.    ساختار ارتقای سلامتی
13.    سیاستهای ارتقای سلامتی
14.    فعالیتهای عمده ارتقای سلامتی
15.    گروههای هدف و ارتقای سلامتی
16.    health literacy و ارتقای سلامتی
17.    قلمرو ارتقای سلامتی
18.    نقش کارکنان ارتقای سلامتی
19.    مراحل لازم در اجرای برنامه های ارتقای سلامتی
20.    اعتبار اجتماعی مداخلات ارتقای سلامتی
21.    پیشنهاداتی در رابطه با اثر بخشی برنامه ها
22.    ارزیابی برنامه های ارتقا سلامتی
23.    ویژگیهای برنامه ارتقا سلامتی در جهان سوم
24.    ارتقا چه زمانی خاتمه می یابد ؟
25.    ارتباط ارتقا سلامتی و علوم مختلف
26.    اولین ژورنال و کنفرانس در زمینه ارتقا سلامتی
27.    فهرست منابع
                                    


تاریخچه
 
قبل از دوره رنسانس , سلامتی و رفاه بطور ضمنی با مذهب در ارتباط بودند , بیماری اغلب به عنوان پیامد اشتباهی در زندگی و یا تخلف از تابوهای اجتماعی
( Social taboos ) محسوب می شد , به هر حال دوره های پزشکی اروپا
( Hippocratic  Bc 600 Medicine تا AD200 و AD 1500 modern tradition تا زمان حال ) هر یک با گشودن قید بندهای خود از ریشه های مذهبی که در ابتدا به عنوان منبع آنها پذیرفته شده بودند , به قدرت دست یافتند .
health promotion در پیوند با Hippocratic medicine شکل گرفت ولی نه تحت همان نام در حقیقت عبارت H.P ( از این به بعد به جای عبارت Health promotion  مخفف.H.P بکار می رود) از 1973 مطرح گردید (در معنایی که اخیراً استفاده می شود). در همین راستا می توان از بیانیه  Mare Lalonde ( 1974 ) وزیر بهداشت و رفاه کانادا  نامه برد . که چشم اندازی جدید به روی بهداشت و سلامتی کانادا باز نمود .
بیانیه فوق الذکر , بیانیه ای مهم است , چرا که نه تنها عجیب و نادر می باشد که وزیری نظرات خود را بدینگونه انتشار دهد بلکه وی در این بیانیه علتهای ضعف سلامتی را به گونه ای اساسی به منابع non – medical استناد داد و چهار علت زیر را مشخص نمود:
1.    عدم کفایت در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه واقعی
2.    فاکتورهای رفتاری ( فرادی – گروهی )
3.    ویژگیهای bio – physical
4.    آلودگیهای محیطی
وی مفاهیمی شجاعانه را مطرح نمود که اثر خودش را هم داشت , بطوریکه دولت امریکا به تغییر سیاست رایج خود از درمان بیماری به پیشگیری رای داد . دیدگاه Lalonde دیدگاهی عملکردی ( functional ) از سلامتی بود , که در آن اجزا رفتار انسانی , محیط , شیوه زندگی ( life style ) و سازمانهای مراقبت کننده بهداشتی
( سازمانهای خدمات بهداشتی ) مد نظر قرار گرفته بودند . یکی از جنبه های مهم سلامت در دیدگاه وی طرح شیوه زندگی ( life style ) به عنوان یکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت بود .
Lalonde سلامت را موضوعی Subjective دانست و آن را به گونه ای holistic
( کلیت ) معرفی نمود که ترکیبی از مسئولیت افراد در محیط اطراف می باشد . این دیدگاه مشابه تعریف اخیر WHO است که از علتها ومنابع :
 
-    clemun , susan and et al : “ COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH  NURSING “ Sixth Edition , Mosby pub , 2002 .
-    Bunton, Robin and Macdonald , Gordon : “ Health promtion , “ second edition Routledge pub,2002 .
-    گراف , جودیت و همکاران « برقراری ارتباط برای سلامت و تغییر رفتار » . مترجمین: دکتر محمد پور اسلامی و همکاران . چاپ اول انشارات : گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . تابستان 1381 .
-    مک کوئین , دیوید و همکاران , مجموعه گزارشات فنی پنجمین اجلاس جهانی 
ارتقا سلامتی مکزیک 2000 . مترجمین : دکتر محمد پور اسلامی و همکاران . چاپ اول, انتشارات : گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تابستان 1381 .

لینک کمکی