فایل word آشنایی با بیماری تروما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word آشنایی با بیماری تروما دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آشنایی با بیماری تروما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
 
تروما به سر از شایعترین حوادث و تروماهای موجود در جوامع بشری و از جمله در کشورما می باشد که از علل شایع مرگ و میر نیز به شمار می آید . آسیب پذیری در بچه ها بیشتر مشاهده می شود . این آسیب از درجات متفاوتی برخوردار است و از حالت خفیف تا شدید متغیر است که با توجه به آن , میزان GCS در هر کدام در محدوده خاصی قرار می گیرد .
بیماران ترومای مغزی مستعد عوارضی از قبیل خونریزی , شکستگی جمجمه , آسیب به عروق مغزی , کانتوژن مغزی و ... می باشند که می تواند باعث تغییر عملکرد یا فلج اعصاب کرانیال و از جمله اعصاب حرکتی چشم گردد . از این جهت معاینه کامل بیماران ضربه مغزی جهت بررسی ضایعات همراه اقدامات و مراقبتهای پزشکی ضروری می باشد .
آسیب به جمجمه با مکانیسم های متفاوتی منجر به آسیب اعصاب حرکتی چشم می گردد . از اینرو , تظاهرات بالینی , از حالت خفیف تا شدید , متغیر است . با بررسی های تکمیلی و اقدامات پاراکلینیک , می توان محل ضایعه را تشخیص داده و نسبت به اقدامات بعدی , تصمیم گیری نمود .REFERENCES:

1-    Kaniak J,MenonJ- Neuro ophthalmology ,. Clinical ophthalmology Butter worth Heinemann 2003, 628-639
2-    Riodan – EVA, Anatomy & embryology of the eye in vaughan DG, Asbury T. General ophthalmology 14 th edition Lange 1995 , 15-16
3-     Chen CC, Pai YM, Wang RF, Wang TL, chong CF. Isolated oculomotor nerver palsy from minor head trauma Br J sport Med 2005; 39(8): 34.
4-    Nebi yilmaz, Mehmet Arslan, Nejmi Kiymaz, Ozgur Demir, Cahide Yilmaz.Bilateral abducens paralysis following head injury. Journal of pediatric Neurology 2003 ; 1(2) :107-109.
5-    Arias MJ.Bilateral traumatic abducens nerve palsy without skull fracture and with cervical spine fracture. Neurosurgery 1985 ; 16 (2) :232-234
6- Advani RM, Baumann MR .Bilateral sixth never palsy after head trauma . Ann Emerg med 2003 ; 41(1):27-31
7- Lahbabi M, Levy JD , Laxenaire A, scheffer P.Bilateral paralysis of the 6th cranial nerve pair and minor head injury Rev stomatol chir maxill o fac 1997 98(5) : 295-298
8- Nieder muller U,Trinka E , Bauer G. Abducence palsy after lumbar puncture. Clin Neurol neurosurg.2002; 104(1) :61-63
9- Pelletier M, Conrad R. David R. Real and Potential ocular problems in all head and neck injuries. The Journal of trauma. 1995; 18(2): 521-23
10- Zuccarello M,Pardatscher K.Pattern of acute head Injury in Indian .Int.Surg;1978. 61:478-480.
11- Cranial nerve IV palsy ,Hand book of ocular Disease Management. 2006; 31-32.
12- Muthu M,Pritty K.traumatic cranial nerve Palsy. J Accid emerge med 1997 ; 14:172- 175
13- Kaido T, TanakaY, KanemotoY, KatsuragiY, okuraH. Traumatic ocular nerve Palsy Jclin Neurosci.2006 ; 13(8):852-5 .
14 - You mans , Neurological surgery , 4th edition , Volume 3, chapter 67,68,69 , W.B saunders .1996 .
15- walsh & hoyt"s .Clinical neuro ophthalmology 1999 -5th Edition .black well: 1999; 215.
16- Amrith S, saw SM, Lim TC, lee TK.ophtalmic involvement in cranio-facial trauma.Jcrani omaxillo fac surg . 2000; 28(3):140-7
17- Liu YT, Lee YC, Liu HC. Isolated Oculomotor Nerve palsy due to head injury. J chin Med Assoc. 2004; 67(3): 149-151 .
18- Antoniades. K, Karakasis D, Taskos.N. Abducent nerve Palsy following transverse fracture of the middle cranial fossa. J craniomaxillo fac surg. 1993; 21(4):172-175.
19- Myron Y , Jay S. clinical ophthalmology. 3rd edition. Section 11:1-2. Lange 1997.
20- Dhaliwal A,West Al, Trobe JD, Musch DC .Third, forth and Sixth cranial nerve palsies following closed head injury J neuroophtalmol . 2006 ; 26(1) :4-10
21- Rowe FJ, CrowleyT . outcome of ocular motility disturbances in orbital injuries . strabismus. 2003 ; 11(3):179-88
22- odebode To , Ademola – popoola DS, ojota, Ayaniyi AA ocular and visual complications of head injury Eye .2005; 19 (5) :561-6
23- Pinches E, Thompson D , Noordeen H, Liasis A, Nischalkk. 4th & 6th cranial nerve injury after halotraction in children JAAPOS. 2004; 8(6) : 580-5
24- Gonapathy K, Kanthamani J. Head injury and neuro- ophthalmology 2007; 1-12

لینک کمکی