فایل word مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکرو آلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکرو آلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکرو آلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده   
فصل اول: مقدمه
1-1-تعریف  خوردگی    
2-1-محیط های خورنده   
3-1- فولادهای کم آلیاژ   
1-3-1-اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده    
2-3-1-انواع گوناگون فولادهای فریت -  پرلیت میکروآلیاژ شده    
1-2-3-1-فولادهای میکرو آلیاژ شده وانادییم    
2-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم   
3-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادییم_نیوبیوم   
4-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن _نیوبیوم   
5-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژشده وانادییم_نیتروژن   
6-2-3-1-فولادهای میکروالیاژشده  تیتانیوم   
7-2-3-1-فولادهای میکروآلیژ شده نیوبیوم_تیتانیوم   
8-2-3-1-فولادهای میکرو آلیاژ شده تیتانیوم_وانادییم    
فصل دوم : مروری بر منابع
1-2-  خوردگی فولاد در بتن     
2-2- روش های نمایش ‌خوردگی   
 1-2-2-  پتانسیل خوردگی        
2-2-2- سرعت خوردگی ماکروسل   
3-2-2- مقاومت پلاریزاسیون    
3-2- آزمایش های خوردگی   
1-3-2- آزمایش های ارزیابی سریع    
2-3-2- آزمایش Bench – Scale   
4-2- روش کار   
 5-2- فولاد تقویت شده    
6-2- آزمایش ارزیابی سریع    
1-6-2- ‌شرح آزمایش    
1-1-6-2- آزمایش پتانسیل خوردگی    
2-6-2- خاصیت نمونه های آزمایش    
3-6-2- برنامه آزمایش    
7-2- آزمایشات  Bench – Scale   
1-7-2- روش آزمایشات    
1-1-7-2- Southern Exposure   
2-1-7-2- نمونه Cracked beam   
3-1-7-2- نمونه ASTM G109   
4-1-7-2- روش کار آزمایش های Southern Exposure و Cracked Beam    
5-1-7-2- روش آزمایش ASTM G109   
2-7-2- آماده سازی نمونه های آزمایش    
3-7-2- موادهای مورد نیاز    
8-2-  آزمایش مکانیکی    
9-2 - آزمایشات ارزیابی سرعت   
1-9-2- آزمایش پتانسیل خوردگی    
2-9-2- آزمایش خوردگی ماکروسل   
10-2- آزمایشات Bench- Scale   
1-10-2- آزمایش Southern Exposure   
2-10-2- آزمایش های Cracked beam    
3-10-2- آزمایش های ASTM G109    
4-10-2- مشاهده و نمایش نمونه ها    
11-2-  آزمایش های مکانیکی   
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهاد
1- نتایج   
2- پیشنهاد   
3- خلاصه    
منابع و مآخذ   چکیده
 
در این پروژه مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده ارزیابی می شود . فولاد میکروآلیاژ محتوی غلظتی از کرم و مس و فسفر به مقدار کم می باشد . که گران و مهم تر از کاربرد فولاد معمول تقویت شده می باشد. مقدار فسفر فولاد میکروآلیاژ از مقداری که استاندارد ASTM‌  اجازه می دهد تجاوز می کند و دیگر فولاد میکروآلیاژی ما محدوده نرمالی از فسفر را دارا می باشد. این 3 نوع فولاد میکروآلیاژی , یکی از فولادهای معمولی عملیات حرارتی پذیرند که توسط پروسه های دمایی به شکل کوئینچ کردن و تمپر کردن برروی فولاد که مستقیماً پس از نورد می‌باشدو برروی دیگر فولاد معمولی نورد گرم انجام شده است .در مطالعه این پروژه متوجه می شویم که خورده شدن فولاد میکروآلیاژی فقط نصف سرعت خوردگی فولاد تقویت شده معمولی می باشد. اگر فولادها پوشش های epoxy داشته باشند کاهش نرخ نسبی خوردگی تا یک دهم می باشد .
در این پروژه آزمایش های سریع‌ای بر روی فولادها انجام می شود , پتانسیل خوردگی,ماکروسل خوردگی و 3  آزمایشBench scale :
Southern Exposure  وCracked Beam و G109. برای ارزیابی فولاد از پتانسیل خوردگی و سرعت خوردگی استفاده می‌‌کنیم. برای خاصیت مکانیکی فولاد از آزمایش های خمشی و کشش استفاده می کنیم . نتایج نشان می دهد که پتانسیل خوردگی این 5 فولاد تقریباً تمایل یکسانی به خورده شدن دارند . در آزمایش Bench – Scale فولاد میکروآلیاژ با محتوی فسفری منظم (CRT ) پایین‌ترین خسارت خوردگی را از خود نسبت به فولاد معمولی نشان می دهد .
اگرچه در آزمایش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگی بیشتری از خود نسبت به فولاد ساده نشان میدهد . در آزمایش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگی در فولاد معمولی داریم . در آزمایش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولی از یک دوره مناسب11% خسارت خوردگی داریم .
خاصیت مکانیکی فولاد میکروآلیاژی مشابه دیگر فولادهای ساده می باشد و فسفر زیاد تأثیری روی خاصیت مکانیکی ندارد.

لینک کمکی