فایل word آموزش و پرورش و سواد رسانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش و پرورش و سواد رسانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از ضرورت های عصراطلاعات, نیاز آموزش و پرورش قرن بیست و یکم به نوعی از تعلیم و تربیت است که فراگیران را برای رویایی با چالش های زندگی در حال تغییر و غیرقابل پیش بینی آماده نماید. رسانه های نوین از دو دیگاه متهم به ایجاد چالش های نوین در زندگی هستند. رسانه ها ازیک سو رقیب فعالیت های آموزشی در امرآموزش هستند و از سوی دیگر زمینه ساز اغلب چالش های نوین به حساب می آید. هدف این پژوهش نقش رسانه ها در آموزش و پرورش می باشد.

لینک کمکی