فایل word آزمون عوامل موثر بر استقرار نظام حسابداري مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آزمون عوامل موثر بر استقرار نظام حسابداري مديريت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در فضای رقابتی کنونی مدیران درتلاشند که بتوانند حداکثر میزان خلق ارزش را در سازمان خود دنبال نمایند و سهم بیشتری را از بازارها و کسب وکار به محصولات و خدمات خود اختصاص دهند. حسابداری مدیریت به عنوان مشاور مدیران در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی نقش مهمی را درسازمان ها ایفا می نماید.این پژوهش به بررسی ومطالعه حسابداری مدیریت از طریق آزمون عوامل ومتغیرهای اثرگذار برفرآیند وآینده آن می پردازد.به این منظورهشت فرضیه شامل 8 متغیراثرگذاربر نظام حسابداری مدیریت مانند نظام آموزشی وپژوهشی دانشگاهها , تکنولوژی وفناوری اطلاعات , فرهنگ ومولفه های فرهنگی , عوامل سازمانی , روشهای نوین حسابداری مدیریت , متغیرهای اقتصادی , الزامات کسب وکار و متغیرهای کسب وکار از طریق توزیع پرسشنامه بین افراد خبره و انجام آزمونهای آماری مناسب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که همگی این عوامل بر حسابداری مدیریت تاثیر داشته و بایستی در چارچوب نظری حسابداری مدیریت و طراحی آتی الگوی مفهومی برای آن مدنظر قرار گیرند.

لینک کمکی