فایل word بازشناسي الگوها و بررسي ارتباط تيپولوژي و مورفولوژي در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناسي الگوها و بررسي ارتباط تيپولوژي و مورفولوژي در معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي معماري, شهرسازي و پژوهش هاي نياز محور با محوريت تحولات نوين و پژوهش هاي کاربردي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

صرف نظر از انقطاع تاریخی و فرهنگی معماری معاصر امروز که در پی ظهور مدرنیته به وجود آمده است اگر نگاهی به روند پیدایش معماری پیش از این دوران داشته باشیم شاهد این هستیم که اغلب بناهای معماری در ادوار مختلف به علت الگوگیری از یکدیگر توانسته اند دارای سبک مشخص و تعریف شده ای باشند که در این موضوع ریشه در مسائل گونه شناسی و ریخت شناسی داشته و به عنوان دو عامل مهم توسط محققان و پژوهشگران به عنوان ابزار ارتباطی در این زمینه مطرح شده است. هدف ما این است تا با مروری بر تجربیات و رویکردهای مطرح در این زمینه بتوانیم ارتباط این دو موضوع مهم را دریابیم و در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به این موضوع مهم و نتیجه گیری درباره آن خواهیم پرداخت.

لینک کمکی