فایل word ارزيابي ميزان مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي محله نوغان مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي محله نوغان مشهد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي معماري, شهرسازي و پژوهش هاي نياز محور با محوريت تحولات نوين و پژوهش هاي کاربردي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه مشارکت از ارکان مهم تجدید حیات شهری به حساب می آید. یکی از زمینه های مشارکت مردم در عرصه شهری, مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشد. نقش مردم در بهسازی و اصلاح بافت های فرسوده شهری تعیین کننده و تأثیر گذار است. در کشور ما بحث ها و شعارهای فراوانی پیرامون مشارکت مردم و شهروندان جاری است, اما متأسفانه در عمل به جایگاه شهروند و مشارکت وی در امور شهری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی و سرنموشت او مؤثر است. بافت فرسوده به عنوان شبکه به هم پیچیده روابط کالبدی به یادگار مانده است از نسل های پیشین با وجود دگرگونی های زیاد در طی 50 سال اخیر هنوز نتوانسته است با شرایط موجود شهرنشینی کشور سازگار گردد. زیرا دگرگونی های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و سیاسی که از اویل حاضر در هم سویی با روند جهانی و در پیروی از کشورهای توسعه یافته در قالب روند مدرنیزاسیون سبب ایجاد روابط کالبدی و فضای جدیدی در بافت قدیم و فرسوده شده است که عملاً با گذشته خود در تقابل است. لذا نظم بخشیدن به این تغییر و تحولات ککالبدی و کارکردی بافت فرسوده با مشارکت ارگان های مختلف از جمله مردم ساکن بافت بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام این پروژه ارزیابی میزان تحقق پذیری مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده محله نوغان مشهد و فراهم بودن زمینه های لازم در چارچوب روش های تحقیق توصیفی استنباطی قرار می گیرد بنابراین برای جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه به روش میدانی صورت گرفته است. نشان می دهد که محله نوغان چه در تهیه و چه در اجرا مؤلفه های یک طرح مشارکتی را دارا نبوده و اقدامات عملی در جهت توانمند کردن مردم صورت نپذیرفته است.

لینک کمکی