فایل word ارزيابي ميزان رضايت مندي افراد از مجتمع هاي سکونتي مسکن مهر (نمونه موردي : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان رضايت مندي افراد از مجتمع هاي سکونتي مسکن مهر (نمونه موردي : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي معماري, شهرسازي و پژوهش هاي نياز محور با محوريت تحولات نوين و پژوهش هاي کاربردي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف سند چشم انداز, ارتقای بهره وری کلیه عوامل تولید, کاهش مصرف و به عبارت بهتر اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه هاست. مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار می رود و در کشورهای مختلف, دولت ها اقدامات و برنامه ریزی های جامعی را در زمینه تأمین مسکن اقشار مختلف بویژه طبقات کم درآمد انجام داده اند و در کشور ما طی چند سال اخیر, به منظور تأمین مسکن اقشار کم درآمد در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز, دولت سیاست احدا مسکن مهر را در پیش گرفته است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان رضایت مندی افراد از واحدهای سکونتی مسکن مهر با نمونه موردی شهر مشهد می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که از هر دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه ای) برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات استفاده شده است و همچنین از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر میزان رضایت نسبی افراد از این مجتمع هاست. در پایان نیز به بیان مشکلات و ارائه راهکارها پرداخته شده است.

لینک کمکی