فایل word نظريه جديد چگونگي زندگي اخروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظريه جديد چگونگي زندگي اخروي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بخشی اساسی مبانی اعتقادات ادیان و مکاتب بر پایه نظریه چگونگی زندگی اخروی شکل می گیرد. امروزه با گسترش دانش های فیزیکی و گسترش فلسفه ذهن, رقبای جدی برای اعتقاد به زندگی اخروی مطرح شده است.در فلسفه اسلامی کامل ترین نظریه توسط صدرا با نام "جسمانیه الحدوث بودن نفس," ارائه شده اما این نظریه امروز در مقابل نظریات رقیب با چالش ها و سؤالات اساسی روبرو است. لذا نظریه خاص این مقاله با عنوان "نفسانیه الصدور بودن جسم"ارائه شده و برخلاف نظریه صدرا بیان می کند که نفوس مقدم بر جسم خلق شده و پس از هبوط, بدن مادی را برصورت خویش تدبیر نموده و با حلول و ترکیب در آن امکان استعدادی تعالی و بازگشت به جایگاه رفیع خود را کسب نمودند. پس از سپری شدن مدت بدن مادی, هر نفسی که خود را از قیود بدن مادی رهایی بخشیده و به سلک نفس رحمانی درآمده بود, زندگی با سعادت خود را آغاز کرد و الا گرفتار شقاوت گردید.این مقاله با تفکیک و تدقیق مفاهیم قبلی و اضافه کردن مفاهیم جدید, ازجمله تعریف علت ارادی به عنوان علت پنجم سلسله علل, بیان 20 مبنای اصلی و 15 مبنای فرعی, نظریه خاص خود را بیان می کند.

لینک کمکی