فایل word رابطه معنويت و معيشت در اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه معنويت و معيشت در اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط داخلی کشور از قبیل نوع نظام سیاسی و مذهبی بودن بخش عظیمی از جامعه ایرانی و در مقابل تحریمها و فشارهای بین المللی در سالهای اخیر مطرح شده است. هدف از این تحقیق شناسایی ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبیین کارکردهای آن به عنوان ثمره سبک زندگی دینی در ارتباط با معنویت و معیشت می باشد. تحقیق حاضر از نوع نظری بوده که بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) تحقیق توصیفی و اکتشافی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تاریخی و مقایسه ای و با استفاده از فن اسنادی به تحلیل محتوای متون پرداخته شده است. این تحقیق بیان می کند مبانی اقتصاد مقاومتی برگرفته از اقتصاد اسلامی بوده که ضمن پذیرش موضوعاتی از قبیل مالکیت خصوصی و رقابت آزاد که از پایه های اقتصاد سرمایه داری نیز می-باشند, به مقاومت در برابر سیاستهای تحمیلی نظام سرمایه داری به کشورهای در حال توسعه از قبیل لذت گرایی و مصرف گرایی می پردازد, لذا مقدمه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی وجود سبک زندگی دینی در زندگی آحاد جامعه است, به عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی تدابیری را اتخاذ می کند که در آن نحوه معیشت مردم با مراجعه به متون دینی استخراج شده است. مولفه های اقتصاد مقاومتی در سه بعد فکری و فرهنگی, سیاسی و اقتصادی با مولفه های جامعه مدرن متفاوت است و در این خصوص با توجه به ضرورت اقتصاد مقاومتی حتی در شرایط پساتحریم , ضروری است اقدامات ترویجی بیشتری به منظور نهادینه سازی سبک زندگی دینی بکار گرفته شود.

لینک کمکی