فایل word جستاري در ارتباط بين فقه و عرفان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جستاري در ارتباط بين فقه و عرفان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از مباحث مهم الهیات, تطبیق علوم مختلف زیر مجموعه آنها است. در این میان ارتباط بین فقه و عرفان می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. نگارندگان در این تحقیق سعی نمودند به صورت تحلیلی ارتباط بین فقه که یکی از اجزای شریعت و مورد اخص آن محسوب می شود و بین عرفان را بررسی نمایند. پس از تحقیق و بررسی با در نظر گرفتن تعلیل هایی همچون تلازم بین عقل و شرع و بودن شریعت و بخصوص احکام فقهی به عنوان مقدمه برای تهذیب نفس و کسب کمالات معنوی, این نتیجه حاصل است که بین شریعت و طریقت و حقیقت ارتباط نزدیکی است و در طول هم بوده و بین آنها جدایی نیست.

لینک کمکی