فایل word بررسي و طبقه بندي موضوعي (غم) در شعر حافظ و تحليل محتوايي آن از منظر سلامت رواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و طبقه بندي موضوعي (غم) در شعر حافظ و تحليل محتوايي آن از منظر سلامت رواني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

؛(غم) یکی از حالات عاطفی آدمی است که از ابعاد گوناگون قابل تأمل است و متون معتبر ادب فارسی جلوه گاه انواعی از غمندکه شایسته است هر کدام جدای از هم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و دیوان (حافظ) یکی از شایسته ترین نمونه‏ها برای بررسی و تبیین این موضوع است.غم عارضه‏ای تک بعدی یا تک علتی نیست, انواعی و ابعادی شناخته و ناشناخته دارد که هر کدام از زوایای مختلف قابل تأمل و بحث می‏باشند و یکی از این زوایا, موضوع یا متعلق (غم) و تحلیل محتوایی آن از منظر سلامت روانی است. ماحصل این پژوهش استنباط انواعی از (غم) از این منظر است که عبارتند از: الف) غم عشق ب) غم دنیا ج) غم نان د) غم وصال ه) غم از گذر عمر و) غم از حسادت دیگران ز) غم فلسفی ح) غم از جور چرخ ط) غم تنهایی ی) غم از ستم یار ک) غم از فراق معشوق ل) غم از فسوس عوام م) غم از دوری وطن از این پژوهش دریافتیم که خواجه حافظ برخی از غمها را می‏پسندیده و برخی را نمی‏پسندیده است, یعنی قضاوت درباره (غم) مطلق نیست و معیار پسندیدگی یا ناپسندی به متعلق یا محتوای آن بستگی دارد و با همین معیار هم می توان این غمها را شاخص سلامت روانی یا شاخص بیماری روانی دانست.

لینک کمکی