فایل word ارتباط حکمت با ارزش اخلاقي در روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط حکمت با ارزش اخلاقي در روايات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

حکمت یکی از بالاترین مراتب کمال انسان و بازدارنده او از ارتکاب اشتباه است. اهمیت و والایی حکمت سبب شده تا به موضوع مشترک برای مطالعه دانشمندان رشته های گوناگون علوم اسلامی و انسانی بدل گردد. نوشتار حاضر که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته می کوشد تا با بررسی و تحلیل آموزه های معتبر اسلامی, برخی از ابعاد موضوع حکمت را از منظر روایات معصومان (ع) به بحث نشیند. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان ارزشهای اخلاقی و حکمت است. بر اساس تعالیم معصومان (ع)؛ پایبندی به ارزش های اخلاقی یکی از مهم ترین راههای نیل به حکمت محسوب می شود. بعضی از مهمترین ارزشهای اخلاقی مرتبط با حکمت که در روایات مطرح شده است عبارتند از؛ عدم توجه به خواهش نفس, دوری از آزمندی و طمع و نیز رویگردانی از دنیای مذموم.

لینک کمکی