فایل word اختيار در تطبيق نظرگاه سارتر و مارسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اختيار در تطبيق نظرگاه سارتر و مارسل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي حکمت ناب

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بحث در باره ( اختیار ) علاوه بر حوزه علم کلام , در میان فیلسوفان نیز , هر گاه سخن از اراده ی انسان شده است , موضوع بحث بوده است . چارچوب اختیارات بشری چقدر است و انسان تا چه حد صاحب اراده و اختیار است ؟ این جستار کوشیده است تا این موضوع را نزد ( سارتر ) و ( مارسل ) نمایندگان دو طیف از یکی از مکاتب فلسفی معاصر یعنی ( اگزیستانسیالیسم ) به طور تطبیقی مورد بررسی قرار دهد . دلیل این تطبیق آن است که فیلسوفان اگزیستانس به دغدغه های انسانی و مواردی چون رنج از بی عدالتی , آرزوی جاودانگی ...ایمان و آزادی و سایر مباحث وجودی انسان پرداخته اند . نتیجه آن که آزادی یکی از محوری ترین آموزه های فلسفی سارتر است . به عقیده او انسان به عنوان مختاری آگاه با طرحی که از خود در جهان می افکند ماهیت خود را خلق کرده جهان را آن گونه که می خواهد خواهد ساخت . نزد مارسل سخن از ( راز ) به میان می اید و ( اختیار ) عین راز و سر وجود است . بنابراین اختیار چون امید , وفا و عشق همه از جمله ی رازهاست و فاعل شناسایی هنگام پرداختن به آن ها نمی تواند موضعی آفاقی یا عینی نسبت به آن امور اختیار کند چون خود در بند آن هاست.

لینک کمکی