فایل word مکانيابي صنايع بااستفاده از مدل بولين و GIS در شهرستان شوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانيابي صنايع بااستفاده از مدل بولين و GIS در شهرستان شوش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی مکان مناسب جهت احداث صنایع در شهرستان شوش با استفاده ‏از مدل وزن دهی بولین در محیط GIS پرداخته شده ‏است. ابتدا با کسب منابع و استانداردها معیارهای استقرار صنایع مشخص گردید. این معیارها عبارت بودند از معیار اقلیمی, توپوگرافی, زیست محیطی و محیط انسان ساخت. هر کدام از این معیارها دارای زیر معیارهایی بودند که به هر یک وزن مخصوصی داده ‏شد و نقشه هر یک در محیط GIS تولید شد و در پایان نقشه نهایی با روی هم قرارگیری همه لایه ها تولید شد و محدوده ‏احداث صنایع در سطه شهرستان با توجه به وزن و اهمیت محدوده ‏ها بطور پراکنده انتخاب شد

لینک کمکی