فایل word مقايسه سبک معماري پهلوي اول و دوم در ابنيه هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سبک معماري پهلوي اول و دوم در ابنيه هاي دولتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با شروع سلطنت پهلوی, تاریخ معماری ایران, دچار تحولات اساسی شد. ابنیه دولتی, جز بناهایی به حساب می آیندکه بازگو کننده سبک معماری دوران خویشند. در این دوره, این بناها با الگو برداری از معماری غیر خودی توانستند بهپیشرفت های تازه ای برسند ولی درسبک معماری آنها عدم هماهنگی با معماری بومی و توجه اندک به اقلیم دیدهمیشود. در این مقاله تلاش شده نتایج ارزشمندی که با بررسی معماری معاصر در دوران پهلوی به دلیل تنوع سبکهای مختلف به دست آمده را ارائه نموده, تا تفاوت های سبکی بناهای این دو دوره, مبنای سنجش در جهت شفافسازی بیشتر باشد

لینک کمکی