فایل word معماري قدسي اسلام, جلوه اي از هنر و معنويت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معماري قدسي اسلام, جلوه اي از هنر و معنويت اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

معماری در جهان اسلام یکی از بزرگترین جلوه های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد مادی بشمار میرودمعماری اسلامی میتواندچهره جمال و حقیقت صورت را در شکل به منصه ظهور برساند, و یا تجلی یقین انسانی در عملکردهای مادی بوده:

لینک کمکی