فایل word گسترش دوچرخه سواري در سطح شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گسترش دوچرخه سواري در سطح شهر ياسوج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دوچرخه از قدیمی ترین وسایط نقلیه درون شهری می باشد که به تدریج و با افزایش اتومبیل و وسایل نقلیه موتوری,استفاده از آن رو به کاهش نهاد و در پاره ای از شهرها کاملا فراموش گردید. دوچرخه وسیله نقلیه ای است سبک که دارایدو چرخ که به کمک نیروی عضلانی پا حرکت می کند و دارای انواع مختلفی است. این وسیله نقش غیر قابل انکاری درتوسعه فعالیت های گردشگری , افزایش ارزش زمین و اشغال کمتر فضای شهری, افزایش اشتغال و تجارت محلی ایفا میکند. ایجاد ایستگاههای دوچرخه سواری نیز از اقدامهای موثر برای همگانی کردن و گسترش ورزش دوچرخه سواری است.با توجه به وضعیت خاص ترافیکی شهرها, سازمانها و دست اندرکاران ذیربط از جمله پلیس و سازمان حمل و نقل و ترافیکشهرداری باید شرایط را برای گسترش دوچرخه سواری ایمن در شهرها افزایش دهند. افزایش تعداد باشگاهها, افزایش رقابتبین تیمهای دوچرخهسواری را به دنبال خواهد داشت و شاهد توسعه کمی و کیفی مطلوب باشیم.پیستهای دوچرخه سواریمجموعه های ورزشی به رغم صرف میلیاردها ریال برای ساخت آنها در مناطق گوناگون کشور هنوز هم از استانداردهایلازم برخوردار نیستند و پوشش کف آن سیمانی است که این مساله برای سلامتی ورزشکاران خطراتی به همراه دارد. هدفپژوهش, گسترش دوچرخه در سطح شهر یاسوج, در کنار افزایش آگاهی نزد مردم و مسئولین نسبت به استفاده از دوچرخه وایجاد مسیرهای ویژه برای دوچرخه سواری درنقاط مختلف شهر می باشد, نوع پژوهش از نظر هدف کاربری و از نظر روشتوصیفی-تحلیلی است . دراین تحقیق سعی شده تا پس از بررسی و شناخت ابعاد مختلف برنامه ریزی کالبدی ومحیطی شهریاسوج مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر طراحی و برنامه ریزی استفاده از دوچرخه شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت بهبودوضعیت استفاده از دوچرخه و افزایش نقش آن در حمل و نقل شهری ارائه گردد. اگرچه شرایط توپوگرافیکی و محیطیشهریاسوج در کنار سبک زندگی با تسلط وسایط نقلیه ماشینی یکی از موانع عمده استفاده از دوچرخه می باشد لیکن همینتنوع محیطی در کنار اقلیم مطلوب و چشم اندازهای منجصر به بفرد به شرط انجام برنامه ریزی کالبدی مناسب و مهیانمودن شرایط برای شهروندان مهم ترین مشوق و محرک استفاده از دوچرخه نیز می باشد

لینک کمکی