فایل word فضاي معماري,فضاي شهري, کيفيت فضاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فضاي معماري,فضاي شهري, کيفيت فضاي شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

معماری وصله ای جدایی ناپذیر از مقوله طراحی شهری میباشد. جوهر اصلی معماری فضا است و انسان در فضا نیازهای مادی ومعنوی خود را تأمین میکند. با علم به اینکه فضای معماری و خلق آن از مهم ترین مراحل طراحی معماری میباشد, بنابر این ایجادحس فضایی مناسب و درست که متعاقبا با طراحی فضای معماری به وجود می آید کمک شایانی به فضای شهری ما می کند. در اینمقاله سعی بر این شده تا در ابتدا تعاریف درستی از کیفیت و فضا ارائه شود و سپس با بررسی عوامل موثر بر کیفیت فضایی الزاماتخلق فضای درست را بیان کنیم تا در نهایت, به حجمه ای درست از تناسبات حسی در خلق فضای شهری برسیم

لینک کمکی