فایل word طراحي دانشکده هنر و معماري با رويکرد معماري اقليمي گرم و خشک (نمونه مورد شهردهدشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي دانشکده هنر و معماري با رويکرد معماري اقليمي گرم و خشک (نمونه مورد شهردهدشت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

معماری گذشته و خصوصاً مسکن ایران در استفاده از انرژیهای پایدار, بی زیان و بهره گیری اکولوژیک از انواع انرژیهایتجدید شونده دارای تاریخچه های گرانقدر و با ارزش میباشد. فضاهای معماری کویری ایران با استفاده از عناصر, مصالح,ویژگی های خود و علم سازندگانشان به کارکرد زیست محیطی عوامل اقلیمی موجود, استعداد خاصی در متعادل سازی حرارتیداشتهاند. اصول بیزمان معماری مسکن کویر ایران بدون کاهش منابع طبیعی و با کمترین دخالت در محیط اطراف درهماهنگی کامل با (پایداری محیطی)(یکی از سه اصل توسعه پایدار) بودند و نگاه ویژه این اصول به سیستم غیرفعالخورشیدی باعث میشد که این معماری در راستای آسایش حرارتی و با استفاده بهینه از منابع و انرژیهای پاک به همسازیمناسبی با محیط طبیعی دست یابد .این نوشتار با بررسی موردی دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری اقلیمی گرم وخشک دهدشت می پردازد. .این پژوهش در تبیین چهارچوب تحقیق با روش توصیفی و گزارش موردی ( case repot )بابررسی جهات متغیر فصلی تابش, دیاگرام خورشیدی, نمودارهای اقلیمی و ... از یک طرف و ارزیابی رفتار چهار وجه این خانه باحیاط میانی و خصوصیات موجود در آنها مانند رنگ جدارهها, فرم و ابعاد بازشوها, مکان قرارگیری, سایهبان, تابش بند و...شیوه های بهره برداری و مهار انرژی تابشی خورشید را متناسب با نیازهای بیولوژیکی انسان, آسایش حرارتی و محدودهآسایش او به نمایش میگذارد

لینک کمکی