فایل word سنجش مخاطرات ناشي از تراکم بالا در محلهنمونه موردي( منطقه کيانپارس اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش مخاطرات ناشي از تراکم بالا در محلهنمونه موردي( منطقه کيانپارس اهواز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در جوامع امروزی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری, محلات بنیادی ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین شهر و شهروندان محسوب می شود. محله به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات شهری و سلولهای تشکیل دهنده بافت شهری در نظام برنامه ریزی شهری نقش ویژه و خواصی را ایفا می نماید. محلاتی که در گذشته با اراثه خدمات روزمره مورد نیاز خود و با ایجاد نمادهای محله ای و ویژگی های خاص موجب نوعی هویت و احساس تعلق در ساکنین آن شده ‏بود, به دلیل گسترش سریع و بدون مطالعه دچار دگرگونی و تغییرات عمده‏ای در ابعاد کالبدی - فضایی شده است که از تراکم ساختمانی می توان به عنوان یکی از مهمترین این عوامل نام برد. در این تحقیق, ابتدا ضمن معرفی مدل تحلیلی پژوهش و بیان مبانی نظری, شاخص های مورد نیاز مشخص گردیده ‏و هرکدام مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل, راهبردها و پیشنهاداتی اراثه گردیده است.

لینک کمکی