فایل word چيدمان مبلمان شهري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چيدمان مبلمان شهري تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درفضای میان ساختمانها وبناها عناصر مکملی نیاز است تازندگی شهری را سامان ببخشد تجهیزاتی مانند : اثاث یک خانه امکان زندگی را ذرفضای محصور میان سنگ وبتن وشیشه را فراهم آورذ.هدف طراحی شهری و مبلمان آن ایجادمحیطی خلاق و پرورنده ‏برای مردمی است که در آن زندگی می کنند مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل و اشیا و دستگاه ‏ها و نمادها و خرده ‏بناها و فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند واستفاده ‏عمومی دارند می گویند. امروزه ‏مشکل اصلی تهران بزرگ در دو بعد حرکت شهری (سواره ‏وپیاده ‏) ومشکل در ادراک و رفتاردر منظرشهری قابل بررسی است. ساختار برنامه ای که می تواند شهر را از بعد منظرشهری وحرکت درشهر ساماندهی نماید در دوبخش اصلی تقسیم بندی می شود: 1 ‏. طراحی محیطی ونمای شهری 2 ‏. مبلمان و تجهیزات شهری

لینک کمکی