فایل word چشم انداز تعاوني ها در توسعه ي مشارکت هاي روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چشم انداز تعاوني ها در توسعه ي مشارکت هاي روستايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

‏بخش مهمی از سود حاصله از تولیدات این قشر زحمتکش به جیب واسطه ها سرازیر گردد. در این ارتباط شرکت های‏تعاونی تولیدی می توانند به عنوان کانونی تلقی گردند گه با انباشت سرمایه های اندک, این آمادگی را داشته باشند که در ‏مواقع لزوم به کمک و یاری روستاییان شتافته و آنها را در امر تولید کمک و یاری نماین‏امروزه روستاییان توان بالقوه ای دارند که اگر در غالب تشکیل تعاونی های روستایی این توان به بالغعل درآید موجب‏توسعه و رشد کشور در زمینه های اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی خواهندشد. ‏تعاونی های روستایی سبب توسعه ی فرهنگ گروهی و تعاونی, ارتقا, سطح اقتصاد روستاییان, توسعه ی عدالت اجتماعی ‏و افزایش اگاهی در نقاط محروم روستایی می گردد.این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی تعاونی های روستایی تهیه گردیده که اطلاعات اماری ان برگرفته از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد. در این مجال در خصوص‏توانمند سازی روستایی, مباحث اشتغال زایی و حضور انان در محرصه فعالیت های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و تولیدی اعم ‏از تولیدات زراعی, باغی, دامی و صنایع دستی مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا زمان ان فرا رسیده که دولت ها از ابزارنگری ‏نسبت به تعاونی ها گذرکنند و این تشکل ها را به عنوان نهادی مردمی و خواهان مشارکت هرچه بیشتر در امور اجتماعی به ‏رسمیت بشناسند, باشد که با ارتقا, سطح دانش, بینش, اگاهی و تلاش چشمگیر پرتوان روستایی و حمایت و هدایت متولیان ‏امر شاهد حضور برجسته تر و موثرتر روستاییان به عنوان ستون مهم و اصلی در سطوح مختلف جوامع روستایی باشیم

لینک کمکی